03 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất - nhập khẩu giữa Việt Nam - Campuchia đạt 2, 698 tỷ USD, tăng 104 % so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 03 tháng năm 2021, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 2,698 tỷ USD, tăng 104 %  so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:  Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 1,219 tỷ USD USD, tăng 15,9 % và Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 1,479 tỷ USD, tăng 443 % so với cùng kỳ năm 2020.

 Về cán cân thương mại giữa hai nước, 03 tháng đầu năm 2021 Việt Nam nhập siêu từ Campuchia là 260 triệu USD. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980 đến nay, Việt Nam nhập siêu từ Campuchia. Tuy nhiên, hàng hóa Việt Nam nhập siêu từ Campuchia là hàng nông sản, phục vụ việc cung cấp nguyên liệu chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Campuchia