Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

ASEAN

FREE

5 lượt tải về

Xuất khẩu NLTS của Việt Nam sang các nước ASEAN trong Quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 giảm 14,31%, trong khi kim ngạch tăng cao ( tăng 142%) trong khi đó mức nhập khẩu hàng hóa nói chung đối với thị trường ASEAN chỉ tăng 38,2%.

FREE

3 lượt tải về

Xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) của Việt Nam sang thị trường ASEAN chiếm khoảng 7% tổng xuất khẩu NLTS của Việt Nam. Thương mại của Việt Nam sang ASEAN trong hai tháng đầu năm 2021 giảm cả về xuất khẩu và nhập khẩu ở mức lần lượt là 14,5% và 3,9%.

0 lượt tải về

Hiểu rõ đặc điểm thị trường, văn hóa tiêu dùng, cách thức thâm nhập các kênh phối hàng hóa của Malaysia trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hiệu quả và bền vững sang thị trường này, nhờ giảm thiểu các kênh trung giản và quản lý rủi ro tốt hơn...

  • 11/01/2021
  • 14 trang
  • 155 lượt xem
  • 200.000 đ