Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

+ Chuyên ngành Thức ăn chăn nuôi và Vật tư nông nghiệp

0 lượt tải về

Trong tháng 01/2023, lượng nhập khẩu DDGS về Việt Nam đạt 80,1 nghìn tấn, giảm 18,2% về lượng so với tháng 01/2022. Lượng nhập khẩu DDGS trong những tháng tới dự kiến đạt...

1 lượt tải về

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu (TACN&NL) về Việt Nam trong tháng 8/2022 đạt 573,3 triệu USD, tăng 24,4% so với tháng trước và tăng 44,2% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu TACN&NL đạt 3,65 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng k

0 lượt tải về

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và địa phương, năm 2021 ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, lập nhiều kỷ lục mới.

1 lượt tải về

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam trong năm 2021 ước đạt 1,41 triệu tấn, trị giá 441 triệu USD, tăng 13,7% về lượng và tăng 50,2% về trị giá so với năm 2020. Lượng nhập khẩu bột cá trong năm 2021 về Việt Nam dự kiến đạt 130 nghìn tấn, trị giá 165,8 triệu USD, giảm 21,6% về lượng và giảm 33,6% về trị

0 lượt tải về

Lượng nhập khẩu bột gia cầm về Việt Nam trong năm 2021 ước đạt 210 nghìn tấn, trị giá 180 triệu USD, giảm 3,1% về lượng nhưng tăng 20,8% về trị giá so với năm 2020. Theo số liệu thống kê, nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong kỳ từ ngày 22/12/2021 đến ngày 05/01/2021 đạt 161,6 nghìn tấn

0 lượt tải về

Lượng nhập khẩu mặt hàng bột thịt xương về Việt Nam trong năm 2021 ước đạt 668 nghìn tấn, giảm 3,9% về lượng so với năm 2020. Mối quan hệ trắc trở với Mỹ và Australia thúc đẩy Trung Quốc tăng cường dự trữ ngũ cốc để đảm bảo an ninh lương thực.

0 lượt tải về

10 tháng năm 2021, nhập khẩu cám ngô về Việt Nam đạt 121,2 nghìn tấn, giảm 7% về lượng so với cùng kỳ năm 2020. Trong kỳ, nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc giảm mạnh so kỳ trước, đạt 38,3 nghìn tấn, trị giá 14,4 triệu USD.

0 lượt tải về

10 tháng năm 2021, nhập khẩu cám ngô về Việt Nam đạt... nghìn tấn, giảm... % về lượng so với cùng kỳ năm 2020. Trong kỳ, nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc ... mạnh so với kỳ trước, đạt... nghìn tấn, trị giá... triệu USD.

0 lượt tải về

Nhập khẩu khô dầu đậu tương về Việt Nam trong tháng 10/2021 đạt 403,1 nghìn tấn, trị giá 189 triệu USD. Theo số liệu thống kê, nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong kỳ từ ngày 09/11/2021 đến ngày 23/11/2021 đạt 213,4 nghìn tấn, trị giá 83,2 triệu USD.

1 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong tháng 11/2021 đạt 420 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu phân bón trong tháng 11/2021 đạt 340 nghìn tấn, trị giá 340 triệu USD, giảm 9,7% về lượng và giảm 14,2% về trị giá so với tháng trước.

1 2 »