Dịch Covid-19 lây lan mạnh ở các nước đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU và Hoa Kỳ đã ảnh hưởng không nhỏ đến kim ngạch xuất, nhập khẩu của nhiều mặt hàng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 3/2020 ước đạt 39 tỉ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 115,34 tỉ USD, giảm 0,7%, trong đó xuất khẩu đạt 59,08 tỉ USD, tăng 0,5%; nhập khẩu đạt 56,26 tỉ USD, giảm 1,9%. Xuất siêu quý I năm nay đạt 2,8 tỉ USD.

Xuất khẩu hàng hóa
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 2/2020 đạt 20.854 triệu USD, cao hơn 2.254 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại và linh kiện cao hơn 670 triệu USD; hàng dệt may cao hơn 184 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cao hơn 151 triệu USD; sắt thép cao hơn 146 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ cao hơn 97 triệu USD; thủy sản cao hơn 81 triệu USD.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3/2020 ước đạt 20 tỉ USD, giảm 4,1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,16 tỉ USD, giảm 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,84 tỉ USD, giảm 5,4%. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu trong tháng 3 có kim ngạch giảm so với tháng trước: Dầu thô giảm 20,8%; sắt thép giảm 20,3%; hàng dệt may giảm 19,4%; giày dép giảm 19,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3 giảm 12,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 3,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 15,4%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh: Hàng dệt may giảm 29%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 26,1%; sắt thép giảm 16,4%; giày dép giảm 15,9%; thủy sản giảm 11,9%; điện thoại và linh kiện giảm 10,8%.

Nhập khẩu hàng hóa
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 2/2020 đạt 18.579 triệu USD, cao hơn 79 triệu USD so với số ước tính, trong đó ô tô cao hơn 116 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 56 triệu USD; vải thấp hơn 41 triệu USD; điện thoại và linh kiện thấp hơn 60 triệu USD.
...
Về thị trường hàng hóa nhập khẩu quý I, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 13,3 tỉ USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 11,7 tỉ USD, tăng 2,4%. Thị trường ASEAN đạt 7,2 tỉ USD, giảm 8,3%. Nhật Bản đạt 4,9 tỉ USD, tăng 15,8%. Thị trường EU đạt 3,4 tỉ USD, tăng 5,2%. Hoa Kỳ đạt 3,4 tỉ USD, tăng 13%.
Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2/2020 xuất siêu 2,3 tỉ USD; 2 tháng xuất siêu 1,8 tỉ USD; tháng 3 ước tính xuất siêu 1 tỉ USD. Tính chung quý I/2020, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 2,8 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,5 tỉ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 4,4 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,2 tỉ USD.
Thống kê hàng hóa xuất khẩu
Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD
 
Thống kê hàng hóa nhập khẩu 
Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 
 

Chi tiết nhấn vào xem tại Bản tin Thông tin thị trường và dự báo số tháng 4/2020