Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Nhựa - Hóa chất

6 lượt tải về

Thực tiễn kinh nghiệm quốc tế và trong nước cho thấy, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ logistics, công nghệ cho sự phát triển bền vững của ngành hóa chất là hết sức cần thiết trong bối cảnh đất nước đang định hướng để trở thành một trung tâm sản xuất mới của khu vực.

 • 2.200.000 vnđ

0 lượt tải về

Thông tin về tình hình nhập khẩu chất dẻo năm 2023 và dự báo năm 2024 được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NĂM 2023, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO NĂM 2024”.

 • 06/02/2024
 • 14 trang
 • 348 lượt xem
 • 2.000.000 vnđ

6 lượt tải về

Thông tin thị trường và chủng loại chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu được phân tích và dự báo trong báo cáo “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

6 lượt tải về

Những phân tích về tình hình nhập khẩu chất dẻo năm 2022 về cơ cấu thị trường và mặt hàng được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NĂM 2022 (đầy đủ dữ liệu)”.

 • 03/03/2023
 • 12 trang
 • 590 lượt xem
 • 550.000 vnđ

0 lượt tải về

Những phân tích về tình hình nhập khẩu chất dẻo năm 2022 và dự báo được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NĂM 2022, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

 • 27/01/2023
 • 17 trang
 • 259 lượt xem
 • 550.000 vnđ
FREE

27 lượt tải về

Theo số liệu của Hải quan Anh quốc, Việt Nam đứng khoảng thứ 20 trong số các thị trường cung ứng hóa chất vô cơ vào thị trường Vương quốc Anh (theo giá trị nhập khẩu)

 • Miễn phí

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam 10 tháng năm 2022, phân tích và dự báo được cập nhật trong báo cáo: THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA 10 THÁNG NĂM 2022

 • 02/12/2022
 • 14 trang
 • 383 lượt xem
 • 550.000 vnđ

0 lượt tải về

Những phân tích về tình hình nhập khẩu chất dẻo 10 tháng năm 2022 và dự báo được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO 10 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

0 lượt tải về

Tình hinh xuất khẩu sản phẩm nhựa 9 tháng năm 2022, cơ cấu thị trường, cơ cấu mặt hàng, phân tích và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA SANG EU 9 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 20/10/2022
 • 13 trang
 • 491 lượt xem
 • 500.000 vnđ

3 lượt tải về

Những phân tích về tình hình nhập khẩu chất dẻo 9 tháng năm 2022 và dự báo được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO 9 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

1 2 3 4 5 .. »