Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Nhựa - Hóa chất

0 lượt tải về

Tình hình nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý I/2024 của Việt Nam. Phân tích cơ cấu thị trường, chủng loại chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam quý I/2024 và dự báo. Thông tin chi tiết có trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO QUÝ I NĂM 2024, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”

6 lượt tải về

Thông tin về tình hình nhập khẩu nhựa đường của Việt Nam năm 2023, phân tích cơ cấu thị trường, chủng loại nhập khẩu nhựa đường và dự báo năm 2024. Thông tin chi tiết có trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU NHỰA ĐƯỜNG NĂM 2023, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO NĂM 2024”.

 • 14/05/2024
 • 8 trang
 • 435 lượt xem
 • 500.000 vnđ

0 lượt tải về

Thông tin về tình hình nhập khẩu chất dẻo năm 2023 và dự báo năm 2024 được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NĂM 2023, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO NĂM 2024”.

 • 06/02/2024
 • 14 trang
 • 631 lượt xem
 • 2.000.000 vnđ
-32%

6 lượt tải về

Thực tiễn kinh nghiệm quốc tế và trong nước cho thấy, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ logistics, công nghệ cho sự phát triển bền vững của ngành hóa chất là hết sức cần thiết trong bối cảnh đất nước đang định hướng để trở thành một trung tâm sản xuất mới của khu vực.

 • 2.200.000 vnđ
 • 1.500.000 vnđ

6 lượt tải về

Thông tin thị trường và chủng loại chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu được phân tích và dự báo trong báo cáo “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

6 lượt tải về

Những phân tích về tình hình nhập khẩu chất dẻo năm 2022 về cơ cấu thị trường và mặt hàng được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NĂM 2022 (đầy đủ dữ liệu)”.

 • 03/03/2023
 • 12 trang
 • 754 lượt xem
 • 550.000 vnđ

0 lượt tải về

Những phân tích về tình hình nhập khẩu chất dẻo năm 2022 và dự báo được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NĂM 2022, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

 • 27/01/2023
 • 17 trang
 • 344 lượt xem
 • 550.000 vnđ
FREE

29 lượt tải về

Theo số liệu của Hải quan Anh quốc, Việt Nam đứng khoảng thứ 20 trong số các thị trường cung ứng hóa chất vô cơ vào thị trường Vương quốc Anh (theo giá trị nhập khẩu)

 • Miễn phí

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam 10 tháng năm 2022, phân tích và dự báo được cập nhật trong báo cáo: THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA 10 THÁNG NĂM 2022

 • 02/12/2022
 • 14 trang
 • 471 lượt xem
 • 550.000 vnđ

0 lượt tải về

Những phân tích về tình hình nhập khẩu chất dẻo 10 tháng năm 2022 và dự báo được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO 10 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

1 2 3 4 5 .. »