Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Nhựa - Hóa chất

0 lượt tải về

Phân tích thông tin về tình hình sản xuất, nhập khẩu, diễn biến giá và nhận định mặt hàng hóa chất năm 2021 được thông tin chi tiết trong “PHÂN TÍCH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG, CHỦNG LOẠI HÓA CHẤT NHẬP KHẨU NĂM 2021”.

 • 14/01/2022
 • 22 trang
 • 10 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn vì dịch Covid-19 nhưng ngành nhựa Việt Nam vẫn duy trì được sản xuất - kinh doanh tăng trưởng. Triển vọng của ngành nhựa sẽ thế nào, được thông tin chi tiết trong "THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO"

 • 13/01/2022
 • 14 trang
 • 9 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Nhập khẩu hóa chất từ thị trường Trung Quốc 11 tháng năm 2021 đạt 2,19 tỷ USD, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2020. Đức là thị trường lớn thứ 7 nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021.

 • 03/01/2022
 • 28 trang
 • 36 lượt xem
 • 200.000 đ

2 lượt tải về

Phân tích thông tin về tình hình sản xuất, nhập khẩu, diễn biến giá, nhận định và dự báo của mặt hàng hóa chất 11 tháng đầu năm 2021 được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG, CHỦNG LOẠI HÓA CHẤT NHẬP KHẨU 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

 • 14/12/2021
 • 20 trang
 • 228 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Xuất khẩu sản phẩm nhựa đã tăng trở lại sau khi bị gián đoạn vì dịch Covid - 19. Cơ cấu sản phẩm, thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa và xu hướng tiêu dùng của thế giới được cập nhật trong "THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 11/12/2021
 • 21 trang
 • 146 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Phân tích cơ cấu thị trường, mặt hàng hóa chất nhập khẩu tháng 10, 10 tháng năm 2021 và dự báo sẽ có trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU HÓA CHẤT 10 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

 • 16/11/2021
 • 23 trang
 • 311 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Tổng 10 tháng năm 2021, nhập khẩu hóa chất của Việt Nam ước đạt 6,16 tỷ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2020. Nhật Bản là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021.

 • 01/11/2021
 • 28 trang
 • 2.883 lượt xem
 • 200.000 đ

0 lượt tải về

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 9/2021 đạt 475,9 nghìn tấn, trị giá 791,6 triệu USD, giảm 17,9% về lượng và giảm 16,7% về trị giá so với tháng 8/2021. 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu đạt 5,33 triệu tấn với trị giá 8,86 tỷ USD

 • 25/10/2021
 • 28 trang
 • 126 lượt xem
 • 200.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 9/2021 của Việt Nam đạt 532,6 triệu USD, giảm 5,9% so với tháng 8/2021. Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 9 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc đạt 951 nghìn tấn, tăng 61,2% về lượng và tăng 90,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

 • 18/10/2021
 • 28 trang
 • 189 lượt xem
 • 200.000 đ

1 lượt tải về

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 9/2021 ước đạt 579,6 nghìn tấn, trị giá 949,9 triệu USD, giảm 5,3% về lượng và giảm 10% về trị giá so với tháng 8/2021. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt 63,9 USD, chiếm 2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

 • 11/10/2021
 • 28 trang
 • 265 lượt xem
 • 200.000 đ
1 2 3 4 5 .. »