Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Nhựa - Hóa chất

0 lượt tải về

Tình hình nhập khẩu hóa chất 10 tháng năm 2022. Cơ cấu thị trường và chủng loại hóa chất nhập khẩu của Việt Nam 10 tháng năm 2022 và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG, CHỦNG LOẠI, GIÁ HÓA CHẤT NHẬP KHẨU 11 THÁNG NĂM 2022"

 • 02/12/2022
 • 23 trang
 • 72 lượt xem
 • 550.000 đ
FREE

11 lượt tải về

Tỷ trọng nhập khẩu hóa chất từ Vương quốc Anh trong tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam lần lượt chiếm 0,05% trong tháng 9/2022 và chiếm 0,05% trong 9 tháng năm 2022.

 • 11/11/2022
 • 35 trang
 • 116 lượt xem
 • Miễn phí

0 lượt tải về

Những phân tích về tình hình nhập khẩu chất dẻo 10 tháng năm 2022 và dự báo được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO 10 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

 • 11/11/2022
 • 16 trang
 • 73 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam 10 tháng năm 2022, phân tích và dự báo được cập nhật trong báo cáo: THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA 10 THÁNG NĂM 2022

 • 28/10/2022
 • 14 trang
 • 68 lượt xem
 • 550.000 đ

0 lượt tải về

Tình hinh xuất khẩu sản phẩm nhựa 9 tháng năm 2022, cơ cấu thị trường, cơ cấu mặt hàng, phân tích và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA SANG EU 9 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 20/10/2022
 • 13 trang
 • 206 lượt xem
 • 500.000 đ

6 lượt tải về

Những phân tích về tình hình nhập khẩu chất dẻo 9 tháng năm 2022 và dự báo được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO 9 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

 • 05/10/2022
 • 17 trang
 • 166 lượt xem
 • 500.000 đ
FREE

8 lượt tải về

Hướng dẫn kiểm tra phân loại là nhựa, nhựa tái chế và các thành phần đóng gói, và liệu bao bì doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu có phải chịu thuế hay không.

 • 20/09/2022
 • 40 trang
 • 94 lượt xem
 • Miễn phí

2 lượt tải về

Phân tích thông tin về tình hình sản xuất, nhập khẩu, diễn biến giá và nhận định mặt hàng hóa chất 8 tháng năm 2021 được thông tin chi tiết trong “PHÂN TÍCH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG, CHỦNG LOẠI HÓA CHẤT NHẬP KHẨU 8 THÁNG NĂM 2022”.

 • 12/09/2022
 • 21 trang
 • 216 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Cơ cấu thị trường, chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam 7 tháng năm 2022 và cập nhật sơ bộ tháng 8/2022 cùng những phân tích và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 12/09/2022
 • 15 trang
 • 210 lượt xem
 • 500.000 đ
FREE

8 lượt tải về

Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự thành công của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thị trường phân phối hóa chất ở Vương quốc Anh tiếp tục là luật pháp và quy định, cũng như sinh thái và môi trường.

 • 20/08/2022
 • 39 trang
 • 75 lượt xem
 • Miễn phí
1 2 3 4 5 .. »