Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Nhựa - Hóa chất

0 lượt tải về

Cơ cấu thị trường và mặt hàng sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022 và cập nhật kết quả xuất khẩu trong tháng 5/2022. Những phân tích và dự bao được thông tin chi tiết trong báo cáo: "XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 5/2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 17/06/2022
 • 16 trang
 • 40 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022 đạt … triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm tỷ trọng 6,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Propylene, Axit terephthalic tinh chế, Vinyl chloride monomer, Toluene, Oxy già, Propylene, Caprolactam

 • 02/05/2022
 • 28 trang
 • 205 lượt xem
 • 200.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình sản xuất, nhập khẩu hóa chất tháng 3 tháng đầu năm 2021 và ước tính tháng 4 cùng những nhận định và dự báo. Chi tiết những phân tích và dự báo được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU HÓA CHẤT 4 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

 • 29/04/2022
 • 19 trang
 • 168 lượt xem
 • 500.000 đ

3 lượt tải về

Chi tiết những thông tin phân tích, dự báo về thị trường và chủng loại chất dẻo nhập khẩu được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

 • 15/04/2022
 • 15 trang
 • 135 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Cơ cấu thị trường, cơ cấu chủng loại nhựa xuất khẩu của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2022. Những nhân tố tác động tới ngành nhựa và triển vọng trong thời gian tới được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 3/2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 15/04/2022
 • 15 trang
 • 172 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Phân tích hoạt động xuất khẩu sản phẩm nhựa 2 tháng đầu năm 2022 và dự báo. Thông tin chi tiết được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA TRONG 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 08/03/2022
 • 15 trang
 • 439 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Phân tích thông tin về tình hình sản xuất, nhập khẩu, diễn biến giá và nhận định mặt hàng hóa chất 2 tháng đầu năm 2021 được thông tin chi tiết trong “PHÂN TÍCH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG, CHỦNG LOẠI HÓA CHẤT NHẬP KHẨU 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2022”.

 • 08/03/2022
 • 21 trang
 • 2.123 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Tổng hợp, phân tích cơ cấu thị trường, chủng loại chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu năm 2021 và dự báo năm 2022. Thông tin chi tiết trong báo cáo: “THỊ TRƯỜNG, CHỦNG LOẠI CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NĂM 2022”.

 • 15/02/2022
 • 15 trang
 • 257 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Tổng kết tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa năm 2021 và dự báo năm 2022. Cập nhật kết quả xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 1/2022. Thông tin chi tiết có trong "THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 01/2022 VÀ DỰ BÁO (ĐẶC BIỆT)"

 • 15/02/2022
 • 20 trang
 • 409 lượt xem
 • 500.000 đ

4 lượt tải về

Năm 2021, giá nhiều loại hóa chất nhập khẩu tăng mạnh so với năm 2020, như: Axit terephthalic tinh chế, Amoni clorua, Vinyl chloride monomer, Mono ethylene glycol, Axit sunfuric, Methanol, Propylene, Muội carbon, Oxit silic, Styrene monomer, Amoniac, Butanediol…

 • 14/02/2022
 • 52 trang
 • 284 lượt xem
 • 200.000 đ
1 2 3 4 5 .. »