Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Nhựa - Hóa chất

1 lượt tải về

Phân tích thông tin về tình hình sản xuất, nhập khẩu, diễn biến giá và nhận định mặt hàng hóa chất 8 tháng năm 2021 được thông tin chi tiết trong “PHÂN TÍCH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG, CHỦNG LOẠI HÓA CHẤT NHẬP KHẨU 8 THÁNG NĂM 2022”.

 • 12/09/2022
 • 21 trang
 • 85 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Cơ cấu thị trường, chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam 7 tháng năm 2022 và cập nhật sơ bộ tháng 8/2022 cùng những phân tích và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 12/09/2022
 • 15 trang
 • 65 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Sơ bộ kết quả nhập khẩu hóa chất tháng 7/2022, cơ cấu thị trường và cơ cấu mặt hàng hóa chất nhập khẩu trong nửa đầu năm 2022 được phân tích chi tiết trong báo cáo: “THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG, CHỦNG LOẠI, GIÁ HÓA CHẤT NHẬP KHẨU 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022”.

 • 16/08/2022
 • 23 trang
 • 160 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Cơ cấu thị trường và mặt hàng xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam, tháng 7 và 7 tháng năm 2022. Những nhận định và dự báo đối với xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam được thông tin chi tiết trong báo cáo: "XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 16/08/2022
 • 14 trang
 • 159 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Phân tích cơ cấu thị trường và mặt hàng hóa chất nhập khẩu của Việt Nam nửa đầu năm 2022 và nhận định cho nửa cuối năm 2022. Chi tiết được thông tin trong “PHÂN TÍCH THÔNG TIN NHẬP KHẨU HÓA CHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022”.

 • 15/07/2022
 • 22 trang
 • 211 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Cơ cấu thị trường và mặt hàng sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022 và cập nhật kết quả xuất khẩu trong tháng 5/2022. Những phân tích và dự bao được thông tin chi tiết trong báo cáo: "XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 5/2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 17/06/2022
 • 16 trang
 • 174 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022 đạt … triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm tỷ trọng 6,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Propylene, Axit terephthalic tinh chế, Vinyl chloride monomer, Toluene, Oxy già, Propylene, Caprolactam

 • 02/05/2022
 • 28 trang
 • 400 lượt xem
 • 200.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình sản xuất, nhập khẩu hóa chất tháng 3 tháng đầu năm 2021 và ước tính tháng 4 cùng những nhận định và dự báo. Chi tiết những phân tích và dự báo được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU HÓA CHẤT 4 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

 • 29/04/2022
 • 19 trang
 • 381 lượt xem
 • 500.000 đ

4 lượt tải về

Chi tiết những thông tin phân tích, dự báo về thị trường và chủng loại chất dẻo nhập khẩu được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH & DỰ BÁO”.

 • 15/04/2022
 • 15 trang
 • 218 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Cơ cấu thị trường, cơ cấu chủng loại nhựa xuất khẩu của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2022. Những nhân tố tác động tới ngành nhựa và triển vọng trong thời gian tới được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 3/2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 15/04/2022
 • 15 trang
 • 339 lượt xem
 • 500.000 đ
1 2 3 4 5 .. »