Nhựa - Hóa chất

0 lượt tải về

Năm 2020, xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Mỹ chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam, tăng 58,9% so với năm 2019.

 • 03/03/2021
 • 3 trang
 • 34 lượt xem
 • 50.000 đ

0 lượt tải về

Năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hóa chất đạt 5,02 tỷ USD, giảm 2,2% so với năm 2019. Năm 2021, nhập khẩu hóa chất sẽ tăng trở lại cùng với sự phục hồi của nền kinh tế.

 • 15/02/2021
 • 48 trang
 • 12 lượt xem
 • 150.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng hóa chất tháng 12/2020 ước đạt 500 triệu USD, tăng 8,6% so với tháng 11/2020. Năm 2020, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 4,95 tỷ USD, giảm 3,4% so với năm 2019.

 • 04/01/2021
 • 28 trang
 • 72 lượt xem
 • 90.000 đ
FREE

2 lượt tải về

Bản tin định kỳ HÀNG TUẦN cung cấp bài viết tổng hợp, phân tích, nhận định và dự báo về diễn biến thị trường xuất nhập khẩu, giá cả, cung cầu của mặt hàng hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, sản phẩm nhựa…tình hình xuất nhập khẩu từng chủng loại, mặt hàng trên thế giới; tình hình sản xuất, kinh doanh

 • 30/11/2020
 • 28 trang
 • 61 lượt xem

0 lượt tải về

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 10/2020 của Việt Nam trong 10 tháng năm 2020 đạt 5,47 triệu tấn, trị giá 6,71 tỷ USD, tăng 4,1% về lượng nhưng giảm 10,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

 • 23/11/2020
 • 28 trang
 • 21 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 10/2020 đạt 425 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng 9/2020. 10 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hóa chất đạt 3,99 tỷ USD, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2019.

 • 16/11/2020
 • 28 trang
 • 175 lượt xem
 • 90.000 đ

1 lượt tải về

Tháng 10/2020 xuất khẩu sản phẩm nhựa ước đạt 330 triệu USD, tăng 2% so với tháng 9/2020, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 10 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt 2,9 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2019.

 • 09/11/2020
 • 28 trang
 • 39 lượt xem
 • 90.000 đ

1 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng hóa chất tháng 10/2020 ước đạt 430 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng 9/2020. Trong 10 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 4 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2019.

 • 02/11/2020
 • 28 trang
 • 45 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang khu vực ASEAN trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 338,9 triệu USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường ASEAN đạt 500 triệu USD trong năm 2020, tăng 0,5% so với năm 2019.

 • 26/10/2020
 • 28 trang
 • 49 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng hóa chất tháng 9/2020 đạt 415 triệu USD, tăng 4,3% so với tháng 8/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 3,57 tỷ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2019.

 • 19/10/2020
 • 28 trang
 • 53 lượt xem
 • 90.000 đ
1 2 »