Sắt, thép

0 lượt tải về

Tăng trưởng trong sản xuất và xuất khẩu ngành thép năm 2020 đã và đang tạo đà cho ngành thép “bứt phá” trong năm 2021.

 • 03/03/2021
 • 1 trang
 • 35 lượt xem
 • 30.000 đ

1 lượt tải về

Tháng 9 năm 2020, xuất khẩu thép của Việt Nam giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước đạt trên 544,21 triệu USD, giảm 5,79% về trị giá so với tháng trước. Lượng thép cuộn xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 13,69% trong tổng lượng xuất khẩu thép các loại của Việt Nam đạt 51,16 triệu USD

 • 30/10/2020
 • 22 trang
 • 35 lượt xem
 • 30.000 đ

1 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu thép về Việt Nam trong tháng 09 năm 2020 này đạt trên 1,01 triệu tấn với kim ngạch 629,48 triệu USD, giảm lần lượt là 15,29% về lượng và 3,65% về trị giá so với tháng trước. Lượng thép cuộn dẫn đầu về nhập khẩu trong tháng 09 năm 2020, chiếm 77,27% trong tổng lượng thép nhập khẩu

 • 30/10/2020
 • 22 trang
 • 34 lượt xem
 • 30.000 đ
FREE

8 lượt tải về

Trong tháng 8 năm 2020, xuất khẩu thép đạt trên 577,63 triệu USD, tăng 29,21% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2019 tăng rất mạnh 83,07% về trị giá. lượng thép cuộn xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 13,87% trong tổng lượng xuất khẩu thép các loại của Việt Nam.

 • 30/09/2020
 • 22 trang
 • 33 lượt xem
FREE

7 lượt tải về

Tháng 08 năm 2020 này đạt trên 1,19 triệu tấn với kim ngạch 653,30 triệu USD, giảm lần lượt là 15,93% về lượng và 13,03% về trị giá so với tháng trước. Lượng thép cuộn dẫn đầu về nhập khẩu trong tháng 08 năm 2020, chiếm 49,83% trong tổng lượng thép nhập khẩu của Việt Nam trong tháng.

 • 30/09/2020
 • 23 trang
 • 33 lượt xem
FREE

6 lượt tải về

tháng 7 năm 2020, xuất khẩu thép đạt 885,36 nghìn tấn với trị giá đạt trên 447,04 triệu USD, tăng 0,38% về lượng và tăng 6,92% về trị giá so với tháng trước.lượng thép cuộn xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 16,7% trong tổng lượng xuất khẩu thép các loại của Việt Nam.

 • 30/08/2020
 • 25 trang
 • 34 lượt xem
FREE

6 lượt tải về

Tháng 07 năm 2020 này đạt trên 1,41 triệu tấn với kim ngạch 751,1 triệu USD, tăng lần lượt là 19,17% về lượng và 15,02% về trị giá so với tháng trước. Lượng thép cuộn dẫn đầu về nhập khẩu trong tháng 07 năm 2020, chiếm 56,6% trong tổng lượng thép nhập khẩu của Việt Nam trong tháng.

 • 30/08/2020
 • 23 trang
 • 28 lượt xem
FREE

7 lượt tải về

Lượng và giá sắt thép các loại xuất khẩu tháng 4/2020 giảm so với tháng trước. Lượng xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI cũng giảm. Giá thép cuộn xuất khẩu trung bình chung trong tháng 04/2020 ở mức 503 USD/tấn, giảm 4,63% so với tháng trước. Nhìn chung các nước ASEAN vẫn là thị trường...

 • 30/05/2020
 • 17 trang
 • 185 lượt xem
FREE

5 lượt tải về

Sản lượng thép xây dựng sản xuất ra của các thành viên Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) trong tháng 4/2020 đạt 1,6 triệu tấn, tăng 8,2% so với tháng trước đó. Trong tháng 4/2020, sản lượng thép cán nóng (HRC) của Công ty Formosa Hà Tĩnh đạt 275,2 nghìn tấn, tăng 17,5% so với tháng trước,…

 • 29/05/2020
 • 22 trang
 • 68 lượt xem
FREE

7 lượt tải về

Lượng nhập khẩu giảm nhưng giá nhập khẩu thép các loại tiếp tục tăng trong tháng 4/2020 so với tháng trước. Lượng thép cuộn dẫn đầu về nhập khẩu trong tháng 04 năm 2020, chiếm 48,5% trong tổng lượng thép nhập khẩu của Việt Nam trong tháng. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

 • 29/04/2020
 • 18 trang
 • 97 lượt xem
1 2 »