Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Sắt, thép

0 lượt tải về

Thị trường nhập khẩu thép các loại tháng 02/2021: Lượng và kim ngạch nhập khẩu đều giảm mạnh so với tháng trước còn so với cùng kỳ năm 2020 thì tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch.

 • 02/04/2021
 • 20 trang
 • 232 lượt xem
 • 350.000 đ

1 lượt tải về

Thị trường xuất khẩu thép các loại tháng 02/2021: Lượng và kim ngạch xuất khẩu đều theo xu hướng giảm mạnh so với tháng trước nhưng lại tăng so với cùng kỳ năm trước.

 • 02/04/2021
 • 20 trang
 • 204 lượt xem
 • 350.000 đ

1 lượt tải về

Thị trường sản xuất thép các loại tháng 02/2021: Kim ngạch sản xuất và tiêu thụ trong nước đều theo xu hướng giảm mạnh

 • 02/04/2021
 • 21 trang
 • 125 lượt xem
 • 350.000 đ

0 lượt tải về

- Năm 2020, giá nhập khẩu phế liệu sắt thép giảm 9,6% khiến nhập khẩu mặt hàng này vào Việt Nam tăng. - Nhập khẩu phế liệu sắt thép về Việt Nam sẽ chậm lại thời gian tới do nhu cầu thép tại thị trường Trung Quốc tăng, đẩy giá phế liệu tăng.

 • 11/03/2021
 • 3 trang
 • 124 lượt xem
 • 50.000 đ

1 lượt tải về

Tăng trưởng trong sản xuất và xuất khẩu ngành thép năm 2020 đã và đang tạo đà cho ngành thép “bứt phá” trong năm 2021.

 • 03/03/2021
 • 1 trang
 • 333 lượt xem
 • 30.000 đ

2 lượt tải về

Tháng 9 năm 2020, xuất khẩu thép của Việt Nam giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước đạt trên 544,21 triệu USD, giảm 5,79% về trị giá so với tháng trước. Lượng thép cuộn xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 13,69% trong tổng lượng xuất khẩu thép các loại của Việt Nam đạt 51,16 triệu USD

 • 30/10/2020
 • 22 trang
 • 76 lượt xem
 • 30.000 đ

2 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu thép về Việt Nam trong tháng 09 năm 2020 này đạt trên 1,01 triệu tấn với kim ngạch 629,48 triệu USD, giảm lần lượt là 15,29% về lượng và 3,65% về trị giá so với tháng trước. Lượng thép cuộn dẫn đầu về nhập khẩu trong tháng 09 năm 2020, chiếm 77,27% trong tổng lượng thép nhập khẩu

 • 30/10/2020
 • 22 trang
 • 79 lượt xem
 • 30.000 đ
FREE

8 lượt tải về

Trong tháng 8 năm 2020, xuất khẩu thép đạt trên 577,63 triệu USD, tăng 29,21% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2019 tăng rất mạnh 83,07% về trị giá. lượng thép cuộn xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 13,87% trong tổng lượng xuất khẩu thép các loại của Việt Nam.

 • 30/09/2020
 • 22 trang
 • 90 lượt xem
FREE

8 lượt tải về

Tháng 08 năm 2020 này đạt trên 1,19 triệu tấn với kim ngạch 653,30 triệu USD, giảm lần lượt là 15,93% về lượng và 13,03% về trị giá so với tháng trước. Lượng thép cuộn dẫn đầu về nhập khẩu trong tháng 08 năm 2020, chiếm 49,83% trong tổng lượng thép nhập khẩu của Việt Nam trong tháng.

 • 30/09/2020
 • 23 trang
 • 85 lượt xem
FREE

7 lượt tải về

tháng 7 năm 2020, xuất khẩu thép đạt 885,36 nghìn tấn với trị giá đạt trên 447,04 triệu USD, tăng 0,38% về lượng và tăng 6,92% về trị giá so với tháng trước.lượng thép cuộn xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 16,7% trong tổng lượng xuất khẩu thép các loại của Việt Nam.

 • 30/08/2020
 • 25 trang
 • 87 lượt xem
1 2 »