Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Dầu thực vật

0 lượt tải về

Trong tháng 9/2020, kim ngạch xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 7,35 triệu USD, tăng 14,29% so với tháng trước nhưng giảm 5,91% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng 9/2020, nhập khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 69,82 triệu USD, giảm 20,85% so với tháng 8/2020 nhưng tăng 56,69% so với cùng kỳ

 • 30/10/2020
 • 18 trang
 • 268 lượt xem
 • 30.000 đ
FREE

15 lượt tải về

Tháng 8/2020, kim ngạch xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 6,43 triệu USD, giảm 18,19% so với tháng 7/2020 và giảm 14,64% so với cùng kỳ năm 2019. nhập khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 88,21 triệu USD, tăng 42,16% so với tháng 7/2020 và tăng 120,8% so với cùng kỳ năm 2019.

 • 30/09/2020
 • 18 trang
 • 129 lượt xem
FREE

4 lượt tải về

Tháng 7/2020, kim ngạch xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 7,86 triệu USD, tăng 6,58% so với tháng trước và tăng 9,97% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng 7/2020, nhập khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 62,05 triệu USD, giảm 1,14% so với tháng 6/2020 nhưng tăng 30,38% so với cùng kỳ năm trước.

 • 30/08/2020
 • 20 trang
 • 74 lượt xem
FREE

6 lượt tải về

Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu dầu thực vật lớn nhất trong tháng 4/2020, chiếm 46,71% tỷ trọng. Dầu cọ, dầu dừa và dầu đậu tương là những loại được xuất khẩu chính trong tháng 4/2020. Trong tháng 4/2020, Việt Nam nhập khẩu dầu cọ nhiều nhất, chiếm tới 89,61% tỷ trọng trong tổng kim ngạch...

 • 29/05/2020
 • 18 trang
 • 459 lượt xem
FREE

0 lượt tải về

Dầu cọ, dầu dừa và dầu đậu tương là những loại được xuất khẩu chính trong tháng 3/2020. Tính chung 3 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu dầu cọ đạt 13,09 triệu USD, tăng 18,04% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 3 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 137,3 triệu USD

 • 30/04/2020
 • 18 trang
 • 143 lượt xem