Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Dầu thực vật

2 lượt tải về

Với những lợi ích sức khỏe do dầu ăn mang lại như cholesterol và calo thấp cùng với nhận thức ngày càng cao về thực phẩm lành mạnh, nhu cầu về dầu ăn có lợi cho sức khỏe sẽ tiếp tục tăng. Đặc biệt, nhu cầu về axit omega 3 trong các mặt hàng thực phẩm cũng thúc đẩy tiêu thụ dầu ăn có chưa nhiều omega

 • 17/08/2021
 • 58 trang
 • 747 lượt xem
 • 1.500.000 đ

2 lượt tải về

Trong tháng 9/2020, kim ngạch xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 7,35 triệu USD, tăng 14,29% so với tháng trước nhưng giảm 5,91% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng 9/2020, nhập khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 69,82 triệu USD, giảm 20,85% so với tháng 8/2020 nhưng tăng 56,69% so với cùng kỳ

 • 30/10/2020
 • 18 trang
 • 523 lượt xem
 • 30.000 đ
FREE

27 lượt tải về

Tháng 8/2020, kim ngạch xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 6,43 triệu USD, giảm 18,19% so với tháng 7/2020 và giảm 14,64% so với cùng kỳ năm 2019. nhập khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 88,21 triệu USD, tăng 42,16% so với tháng 7/2020 và tăng 120,8% so với cùng kỳ năm 2019.

 • 30/09/2020
 • 18 trang
 • 231 lượt xem
FREE

6 lượt tải về

Tháng 7/2020, kim ngạch xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 7,86 triệu USD, tăng 6,58% so với tháng trước và tăng 9,97% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng 7/2020, nhập khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 62,05 triệu USD, giảm 1,14% so với tháng 6/2020 nhưng tăng 30,38% so với cùng kỳ năm trước.

 • 30/08/2020
 • 20 trang
 • 145 lượt xem
FREE

12 lượt tải về

Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu dầu thực vật lớn nhất trong tháng 4/2020, chiếm 46,71% tỷ trọng. Dầu cọ, dầu dừa và dầu đậu tương là những loại được xuất khẩu chính trong tháng 4/2020. Trong tháng 4/2020, Việt Nam nhập khẩu dầu cọ nhiều nhất, chiếm tới 89,61% tỷ trọng trong tổng kim ngạch...

 • 29/05/2020
 • 18 trang
 • 727 lượt xem
FREE

2 lượt tải về

Dầu cọ, dầu dừa và dầu đậu tương là những loại được xuất khẩu chính trong tháng 3/2020. Tính chung 3 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu dầu cọ đạt 13,09 triệu USD, tăng 18,04% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 3 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu dầu thực vật của Việt Nam đạt 137,3 triệu USD

 • 30/04/2020
 • 18 trang
 • 231 lượt xem