Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Phân bón

0 lượt tải về

Giá phân bón thế giới tháng 6/2024 tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu tăng, đặc biệt khi Ấn Độ sẽ mở thầu đầu tháng 7. Cùng với xu hướng giá thế giới, giá phân bón trong nước tăng do giá thế giới tăng và nhu cầu phân bón phục vụ cho lúa Hè Thu, Thu Đông, cây công nghiệp và cây ăn trái tăng.

0 lượt tải về

Thị trường xăng dầu thế giới tháng 5/2024 trong xu hướng giảm bất chấp OPEC+ tiếp tục gia hạn cắt giảm sản lượng dầu khai thác tới cuối năm 2025. Nguồn cung dầu ngoài OPEC tiếp tục gia tăng, nhu cầu tiêu thụ yếu là những yếu tố khiến giá dầu giảm.

1 lượt tải về

Giá phân bón thế giới tháng 5/2024 tăng tại hầu hết các thị trường do căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ, sự cố gián đoạn đường ống dẫn khí amoniac tại sân băng Bethpage ở Mỹ và việc Nga, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu phân bón, đặc biệt tại Ấn Độ liên tiếp đạt được giao dịch với mức giá tăng cao.

0 lượt tải về

Giá phân bón thế giới tháng 4/2024 tiếp tục đi xuống khi nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào. Nhập khẩu phân bón của Việt Nam tăng mạnh.

0 lượt tải về

Giá phân bón thế giới tháng 3/2024 tiếp tục đi xuống cho dù Ấn Độ mở thầu mua Urea, giá Urea trong nước giảm do nhu cầu giảm tại hầu hết các địa phương trong khi nguồn cung dồi dào.

0 lượt tải về

Giá phân bón thế giới tháng 2/2024 tăng do nhu cầu tăng cùng với thông tin Ấn Độ dự kiến sẽ mở thầu vào đầu tháng 3. Giá phân bón trong nước tháng 2/2024 cũng tăng nhẹ, nguồn cung phân bón vẫn được đảm bảo.

0 lượt tải về

Thị trường phân bón thế giới tháng 1/2024 biến động tăng giảm thất thường nhưng xu hướng chung vẫn giảm nhẹ bởi nhu cầu không có nhiều biến động trong khi nguồn cung dồi dào. Trái ngược với xu hướng thế giới, giá phân bón trong nước tăng do nhu cầu phân bón tăng.

1 lượt tải về

Phân tích thị trường phân bón trong nước và thế giới năm 2023 và những nhận định, dự báo năm 2024 được thông tin chi tiết trong: “THÔNG THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI, XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023 – NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO NĂM 2024”

4 lượt tải về

Giá phân bón trong tháng 12/2023 tiếp tục giảm do nhu cầu yếu trong khi nguồn cung dồi dào và giá nguyên liệu đầu vào giảm.

0 lượt tải về

Giá phân bón thế giới trong tháng 11/2023 tiếp tục giảm do nhu cầu yếu trong khi nguồn cung dồi dào và giá nguyên liệu đầu vào giảm. Cùng với xu hướng giá thế giới, giá trong nước cũng giảm do tồn kho cao, nhu cầu thấp.

1 2 3 4 5 .. »