Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Phân bón

0 lượt tải về

Phân tích thị trường phân bón trong nước và thế giới năm 2023 và những nhận định, dự báo năm 2024 được thông tin chi tiết trong: “THÔNG THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI, XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023 – NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO NĂM 2024”

0 lượt tải về

Giá phân bón trong tháng 12/2023 tiếp tục giảm do nhu cầu yếu trong khi nguồn cung dồi dào và giá nguyên liệu đầu vào giảm.

0 lượt tải về

Giá phân bón thế giới trong tháng 11/2023 tiếp tục giảm do nhu cầu yếu trong khi nguồn cung dồi dào và giá nguyên liệu đầu vào giảm. Cùng với xu hướng giá thế giới, giá trong nước cũng giảm do tồn kho cao, nhu cầu thấp.

0 lượt tải về

Phân tích xuất, nhập khẩu phân bón tháng 10/2023, quý III/2023 và 9 tháng năm 2023. Nhận định xu hướng thị trường trong các tháng cuối năm 2023 được thông tin chi tiết trong: “THÔNG THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI, XUẤT NHẬP KHẨU QUÝ III/2023 VÀ 9 THÁNG NĂM 2023 – NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO"

1 lượt tải về

Thị trường phân bón trong nước cũng như thế giới trong tháng những tháng cuối năm sẽ có nhiều biến động bởi nhu cầu phân bón, nhất là phân Urea sẽ tăng nhanh khi sản xuất nông nghiệp bước vào cao điểm.

3 lượt tải về

Giá phân bón thế giới trong tháng 9/2023 ít biến động bởi sức mua yếu. Trong xu hướng ngược lại giá phân bón trong nước tăng do nhu cầu phân bón phục vụ Đông Xuân tăng cộng với việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu Urea.

1 lượt tải về

Trong tháng 8/2023, giá phân bón tiếp tục xu hướng tăng do nguồn cung thắt chặt, đặc biệt Trung Quốc đã yêu cầu một số nhà sản xuất phân bón tạm dừng xuất khẩu ure trong khi nhu cầu tăng.

2 lượt tải về

Thông tin thị trường phân bón trong nước, thế giới mới nhất 6 tháng đầu năm 2023; Dự báo xu hướng thị trường nửa cuối năm 2023 được thông tin chi tiết trong: “THÔNG THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI, XUẤT NHẬP KHẨU QUÝ II/2023 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO"

0 lượt tải về

Trong tháng 7/2023, giá phân bón có xu hướng tăng do nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu tăng tại hầu hết các thị trường. Cùng với xu hướng giá thế giới, giá phân bón trong nước tăng nhẹ.

0 lượt tải về

Trong tháng 6/2023, giá phân bón giảm hầu hết các thị trường do nhu cầu thấp cộng với giá nguyên liệu đầu vào giảm. Cùng với xu hướng chung của thị trường thế giới, thị trường phân bón trong nước giao dịch trầm lắng.

1 2 3 4 5 .. »