Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Phân bón

0 lượt tải về

Trong tháng 8/2022, giá phân bón thế giới vẫn trong xu hướng giảm do giá dầu và giá giá khí giảm, nguồn cung tăng trong khi nhu cầu ở mức thấp. Thị trường phân bón trong nước khá trầm lắng, giao dịch cầm chừng.

 • 08/09/2022
 • 29 trang
 • 132 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Thông tin thị trường phân bón mới nhất tháng 8/2022. Những phân tích về hoạt động XNK phân bón của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2022 và dự báo được thông tin chi tiết trong: “THÔNG THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI, XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO”

 • 05/09/2022
 • 39 trang
 • 141 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Trong tháng 7/2022, giá phân bón thế giới tiếp tục giảm do nhu cầu ở mức thấp trong khi nguồn cung dồi dào cộng với giá nguyên liệu đầu vào giảm. Cùng với xu hướng chung của thị trường thế giới, giá phân bón trong nước cũng tiếp tục giảm, sức mua yếu.

 • 03/08/2022
 • 34 trang
 • 391 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Thông tin thị trường phân bón mới nhất tháng 7/2022. Những phân tích XNK phân bón của Việt Nam trong tháng 7/2022 và dự báo được thông tin chi tiết trong: “THÔNG THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI, XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 7/2022 VÀ DỰ BÁO”

 • 02/08/2022
 • 35 trang
 • 197 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Trong tháng 6/2022, giá phân bón thế giới tiếp tục giảm nhờ nguồn cung tăng khi Trung Quốc cho phép xuất khẩu phân bón trở lại và Nga cũng đẩy mạnh xuất khẩu phân bón sang thị trường mục tiêu với giá bán thấp hơn 30% mặt bằng giá thế giới.

 • 11/07/2022
 • 23 trang
 • 298 lượt xem
 • 500.000 đ

2 lượt tải về

Thông tin thị trường phân bón cập nhật nhất tháng 6/2022. Những phân tích tình hình xuất, nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong tháng 5/2022 và dự báo được thông tin chi tiết trong: “THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI, XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN TRONG THÁNG 6 NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”

 • 29/06/2022
 • 36 trang
 • 260 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Trong tháng 5/2022, giá phân bón thế giới tiếp tục giảm nhẹ do nhu cầu yếu và nguồn cung được cải thiện, thị trường phân bón trong nước giao dịch khá trầm lắng, sức mua yếu.

 • 06/06/2022
 • 28 trang
 • 190 lượt xem
 • 500.000 đ

6 lượt tải về

Thông tin thị trường phân bón thế giới, trong nước mới nhất tháng 5/2022, phân tích hoạt động xuất nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong tháng và dự báo được thông tin chi tiết trong: “THÔNG THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI, XUẤT NHẬP KHẨU TRONG THÁNG 5 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO”

 • 01/06/2022
 • 35 trang
 • 314 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Trong tháng 4/2022, giá phân bón trên thị trường thế giới giảm, thị trường phân bón trong nước trầm lắng, sức mua yếu.

 • 04/05/2022
 • 39 trang
 • 752 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Thông tin thị trường thế giới, trong nước, phân tích hoạt động xuất nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong tháng 4/2022 và dự báo được thông tin chi tiết trong: “THÔNG THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI, XUẤT NHẬP KHẨU 4 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO”.

 • 04/05/2022
 • 24 trang
 • 442 lượt xem
 • 500.000 đ
1 2 3 4 »