Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Nhận định và dự báo nửa cuối năm 2023 được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO”

 • 08/08/2023
 • 20 trang
 • 320 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ trong năm 2022 tới Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu. Triển vọng xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong năm 2023 ... được phân tích chi tiết trong báo cáo: “XUẤT KHẨU ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ NĂM 2023 VÀ DỰ BÁO".

 • 15/02/2023
 • 14 trang
 • 385 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO NĂM 2023”.

 • 15/02/2023
 • 19 trang
 • 251 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Tính chung trong 10 tháng năm 2022 xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tới Mỹ đạt....Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, dự báo kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tới Mỹ trong năm 2022 đạt...THÔNG TIN ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ XUẤT KHẨU TỚI THỊ TRƯỜNG MỸ TRONG 10 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO".

 • 02/12/2022
 • 16 trang
 • 158 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 10 tháng năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 9 tháng năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 10 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”

 • 11/11/2022
 • 19 trang
 • 191 lượt xem
 • 500.000 đ

2 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 9 tháng năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 9 tháng năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 9 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

 • 20/10/2022
 • 19 trang
 • 235 lượt xem
 • 500.000 đ
FREE

33 lượt tải về

Tính chung 8 tháng năm 2022, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam sang Anh quốc đạt 168 triệu USD, giảm 10,71% so với 8 tháng năm 2021. Xét trong tương quan với các hàng hóa khác thì gỗ và sản phẩm gỗ đứng thứ 6 về trị giá xuất khẩu sang thị trường Anh trong 8 tháng năm 2022.

 • Miễn phí

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm 2022. Khả năng tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm 2022...? Được phân tích và thông tin chi tiết trong báo cáo: “THÔNG TIN ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ XUẤT KHẨU TRONG 9 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO".

 • 05/10/2022
 • 18 trang
 • 198 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 8 tháng năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 8 tháng năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 8 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

 • 12/09/2022
 • 19 trang
 • 182 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Thông tin về nhu cầu nhập khẩu gỗ của Canada giai đoạn 2017 - 2022, tình hình xuất khẩu gỗ của Việt Nam tới thị trường này và khả năng cạnh tranh. Những phân tích và dự báo có trong báo cáo: THÔNG TIN XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ TỚI CANADA GIAI ĐOẠN NĂM 2017-2021, 8 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO

 • 12/09/2022
 • 18 trang
 • 282 lượt xem
 • 1.000.000 đ
1 2 3 4 5 .. »