Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu đồi nội thất bằng gỗ tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022, cơ cấu mặt hàng thị trường và xu hướng tiêu dùng trên thế giới. Thông tin chi tiết có trong "THÔNG TIN ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ XUẤT KHẨU TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO".

 • 25/05/2022
 • 15 trang
 • 4 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ trong tháng 4/2022 đạt … triệu USD, tăng 8,7% so với tháng 4/2021. Trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ ước đạt … tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021.

 • 02/05/2022
 • 28 trang
 • 44 lượt xem
 • 200.000 đ

0 lượt tải về

Tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina tới các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ như thế nào trong thời gian tới .Dự báo, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong nửa đầu năm 2022 "THÔNG TIN GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 13/04/2022
 • 17 trang
 • 127 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 2 tháng đầu năm 2022 tăng? Chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2022 và dự báo được thông tin chi tiết trong  “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 08/03/2022
 • 21 trang
 • 293 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Phân tích tình hình xuất khẩu đồ gỗ nội thất văn phòng của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021 và dự báo năm 2022. Thông tin chi tiết có trong báo cáo: "THÔNG TIN ĐỒ NỘI THẤT VĂN PHÒNG XUẤT KHẨU TRONG GIAI ĐOẠN NĂM 2017 – 2021, 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 08/03/2022
 • 21 trang
 • 122 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Cập nhật thông tin xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tháng 1/2022 cùng những phân tích về tình hình xuất khẩu mặt hàng này năm 2021 và dự báo năm 2022, được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ XUẤT KHẨU TRONG THÁNG 01/2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 15/02/2022
 • 18 trang
 • 244 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Năm 2021 có nhiều biến động lớn, sau làn sóng dịch Covid-19 đầu tiên, các doanh nghiệp ngành gỗ đã nhận rất nhiều đơn hàng nhưng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng này dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong quý I/2022.

 • 14/02/2022
 • 53 trang
 • 260 lượt xem
 • 200.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Canada trong năm 2021 sang thị trường này đạt 234,1 triệu USD, tăng 6,7% so với năm 2020. Từ ngày 01/01/2022, Nga cấm xuất khẩu gỗ tròn chưa qua chế biến.

 • 17/01/2022
 • 28 trang
 • 180 lượt xem
 • 200.000 đ

3 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ năm 2021 và những nhận định dự báo đối với xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2022. Thông tin chi tiết được cập nhập trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO"

 • 13/01/2022
 • 19 trang
 • 429 lượt xem
 • 500.000 đ

2 lượt tải về

    Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu năm 2021 tăng? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 11 tháng năm 2021 và dự báo được thông tin chi tiết trong  “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO..."

 • 12/01/2022
 • 20 trang
 • 256 lượt xem
 • 500.000 đ
1 2 3 4 5 .. »