Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ

FREE

34 lượt tải về

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 10/2023, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh đạt 18,7 triệu USD, tăng 20,9% so với tháng trước, nhưng tăng 25% so với tháng 10/2022.

FREE

1 lượt tải về

Xuất khẩu gỗ và SP gỗ của Việt Nam sang Vương Quốc Anh tiếp tục cải thiện. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 9/2023, xuất khẩu gỗ và SP gỗ của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh giảm so với tháng liền trước, nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2022.

2 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Nhận định và dự báo nửa cuối năm 2023 được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO”

 • 08/08/2023
 • 20 trang
 • 814 lượt xem
 • 1.000.000 vnđ
FREE

4 lượt tải về

Tình hình thương mại gỗ và SP gỗ của Vương quốc Anh: Tháng 3/2023, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh tăng so với tháng trước, nhưng vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022 do kinh tế khó khăn, đặc biệt là sự suy giảm của thị trường bất động sản,

FREE

4 lượt tải về

Trong những tháng đầu năm 2023, hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Vương quốc Anh gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh lạm phát tại Anh tăng mạnh trong khi nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

0 lượt tải về

Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ trong năm 2022 tới Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu. Triển vọng xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong năm 2023 ... được phân tích chi tiết trong báo cáo: “XUẤT KHẨU ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ NĂM 2023 VÀ DỰ BÁO".

 • 15/02/2023
 • 14 trang
 • 698 lượt xem
 • 1.000.000 vnđ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO NĂM 2023”.

 • 15/02/2023
 • 19 trang
 • 577 lượt xem
 • 1.000.000 vnđ

0 lượt tải về

Tính chung trong 10 tháng năm 2022 xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tới Mỹ đạt....Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, dự báo kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tới Mỹ trong năm 2022 đạt...THÔNG TIN ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ XUẤT KHẨU TỚI THỊ TRƯỜNG MỸ TRONG 10 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO".

 • 02/12/2022
 • 16 trang
 • 310 lượt xem
 • 1.000.000 vnđ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 10 tháng năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 9 tháng năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 10 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”

 • 11/11/2022
 • 19 trang
 • 325 lượt xem
 • 500.000 vnđ

2 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 9 tháng năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 9 tháng năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 9 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

 • 20/10/2022
 • 19 trang
 • 340 lượt xem
 • 500.000 vnđ
1 2 3 4 5 .. »