Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ

0 lượt tải về

Tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu 11 tháng năm 2022. Thị trường thế giới, nhận định và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 11 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 30/12/2022
 • 19 trang
 • 74 lượt xem
 • 550.000 đ

0 lượt tải về

Tính chung trong 10 tháng năm 2022 xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tới Mỹ đạt....Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, dự báo kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tới Mỹ trong năm 2022 đạt...THÔNG TIN ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ XUẤT KHẨU TỚI THỊ TRƯỜNG MỸ TRONG 10 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO".

 • 02/12/2022
 • 16 trang
 • 141 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 10 tháng năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 9 tháng năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 10 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”

 • 11/11/2022
 • 19 trang
 • 104 lượt xem
 • 500.000 đ

2 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 9 tháng năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 9 tháng năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 9 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

 • 20/10/2022
 • 19 trang
 • 200 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm 2022. Khả năng tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm 2022...? Được phân tích và thông tin chi tiết trong báo cáo: “THÔNG TIN ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ XUẤT KHẨU TRONG 9 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO".

 • 05/10/2022
 • 18 trang
 • 140 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 8 tháng năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 8 tháng năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 8 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

 • 12/09/2022
 • 19 trang
 • 106 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Thông tin về nhu cầu nhập khẩu gỗ của Canada giai đoạn 2017 - 2022, tình hình xuất khẩu gỗ của Việt Nam tới thị trường này và khả năng cạnh tranh. Những phân tích và dự báo có trong báo cáo: THÔNG TIN XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ TỚI CANADA GIAI ĐOẠN NĂM 2017-2021, 8 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO

 • 12/09/2022
 • 18 trang
 • 139 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Xu hướng tiêu dùng và nhập khẩu đồ nội thất nửa cuối năm 2022? Phân tích hoạt động xuất khẩu đồ nội thất của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2022, được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ XUẤT KHẨU 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 16/08/2022
 • 16 trang
 • 202 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu TCMN của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2022; nhu cầu nhập khẩu của thị trường thế giới, đặc biệt là 2 thị trường lớn là Mỹ và EU và triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới sẽ được trình bày trong báo cáo “THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÁNG 7/2022 VÀ DỰ BÁO”.

 • 16/08/2022
 • 27 trang
 • 152 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng tới nhập khẩu nhóm hàng này? Dự báo nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong thời gian tới được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 16/08/2022
 • 22 trang
 • 127 lượt xem
 • 500.000 đ
1 2 3 4 5 .. »