Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 8 tháng năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 8 tháng năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 8 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

 • 12/09/2022
 • 19 trang
 • 34 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Thông tin về nhu cầu nhập khẩu gỗ của Canada giai đoạn 2017 - 2022, tình hình xuất khẩu gỗ của Việt Nam tới thị trường này và khả năng cạnh tranh. Những phân tích và dự báo có trong báo cáo: THÔNG TIN XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ TỚI CANADA GIAI ĐOẠN NĂM 2017-2021, 8 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO

 • 12/09/2022
 • 18 trang
 • 33 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Xu hướng tiêu dùng và nhập khẩu đồ nội thất nửa cuối năm 2022? Phân tích hoạt động xuất khẩu đồ nội thất của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2022, được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ XUẤT KHẨU 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 16/08/2022
 • 16 trang
 • 117 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu TCMN của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2022; nhu cầu nhập khẩu của thị trường thế giới, đặc biệt là 2 thị trường lớn là Mỹ và EU và triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới sẽ được trình bày trong báo cáo “THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÁNG 7/2022 VÀ DỰ BÁO”.

 • 16/08/2022
 • 27 trang
 • 56 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng tới nhập khẩu nhóm hàng này? Dự báo nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong thời gian tới được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 16/08/2022
 • 22 trang
 • 59 lượt xem
 • 500.000 đ
FREE

10 lượt tải về

Theo số liệu từ Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế (ITTO), nhập khẩu các sản phẩm đồ gỗ vào Vương quốc Anh từ Malaysia và Việt Nam bắt đầu chậm hơn trong năm nay. Trong đó, nhập khẩu đồ gỗ từ Việt Nam là 1.100 tấn trị giá 4 triệu USD giảm 39% về lượng và 33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

 • 09/08/2022
 • 26 trang
 • 45 lượt xem
 • Miễn phí

1 lượt tải về

Thị trường gỗ nguyên liệu thế giới và tình hình nhập khẩu mặt hàng này nửa đầu năm 2022. Những phân tích và dự báo cho nửa cuối năm 2022, được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO" 

 • 13/07/2022
 • 20 trang
 • 305 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu đồ nội thất của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022, những phân tích và dự báo chi tiết được cập nhật trong báo cáo: THÔNG TIN ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ XUẤT KHẨU TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO

 • 12/07/2022
 • 17 trang
 • 170 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Thông tin về thị trường gỗ thế giới. Tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2022. Những phân tích và dự báo được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 17/06/2022
 • 18 trang
 • 251 lượt xem
 • 500.000 đ
FREE

6 lượt tải về

Vương quốc Anh là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. 4 tháng đầu năm 2022, tính toán từ số liệu thống kê Hải quan cho thấy xuất khẩu sang thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam sang Anh quốc đạt 100,8 triệu USD, tăng 9,56% so với cùng kỳ năm 2021.

 • 09/06/2022
 • 29 trang
 • 27 lượt xem
 • Miễn phí
1 2 3 4 5 .. »