Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

+ Chuyên ngành Nhựa- Hóa chất

0 lượt tải về

2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu đạt … nghìn tấn, … 22,3% về lượng so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường Ả Rập Xê út, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản … so với tháng 01/2023.

6 lượt tải về

Những phân tích về tình hình nhập khẩu chất dẻo năm 2022 về cơ cấu thị trường và mặt hàng được thông tin trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NĂM 2022 (đầy đủ dữ liệu)”.

  • 03/03/2023
  • 12 trang
  • 584 lượt xem
  • 550.000 vnđ

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022 đạt … triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm tỷ trọng 6,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Propylene, Axit terephthalic tinh chế, Vinyl chloride monomer, Toluene, Oxy già, Propylene, Caprolactam

6 lượt tải về

Năm 2021, giá nhiều loại hóa chất nhập khẩu tăng mạnh so với năm 2020, như: Axit terephthalic tinh chế, Amoni clorua, Vinyl chloride monomer, Mono ethylene glycol, Axit sunfuric, Methanol, Propylene, Muội carbon, Oxit silic, Styrene monomer, Amoniac, Butanediol…

0 lượt tải về

Nhập khẩu hóa chất từ thị trường Trung Quốc 11 tháng năm 2021 đạt 2,19 tỷ USD, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2020. Đức là thị trường lớn thứ 7 nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021.

1 lượt tải về

Tổng 10 tháng năm 2021, nhập khẩu hóa chất của Việt Nam ước đạt 6,16 tỷ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2020. Nhật Bản là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021.

0 lượt tải về

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 9/2021 đạt 475,9 nghìn tấn, trị giá 791,6 triệu USD, giảm 17,9% về lượng và giảm 16,7% về trị giá so với tháng 8/2021. 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu đạt 5,33 triệu tấn với trị giá 8,86 tỷ USD

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 9/2021 của Việt Nam đạt 532,6 triệu USD, giảm 5,9% so với tháng 8/2021. Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 9 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc đạt 951 nghìn tấn, tăng 61,2% về lượng và tăng 90,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 9/2021 ước đạt 650 triệu USD, tăng 14,9% so với tháng 8/2021. Theo thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 9/2021 ước đạt 390 triệu USD, giảm 5,8% so với tháng 8/2021.

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 8/2021 từ các thị trường Thái Lan, Malaysia, Singapore, Mỹ giảm mạnh; nhập khẩu từ thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ tăng so với tháng 7/2021. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 8/2021 giảm so với tháng 7/2021.

1 2 »