Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Dệt may

0 lượt tải về

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may của Việt Nam 9 tháng năm 2022, diễn biến nhập khẩu một số mặt hàng như bông,vải, sợi, cúc, xơ... được cập nhật trong báo cáo "THÔNG TIN NHẬP KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY 9 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 26/10/2022
 • 45 trang
 • 156 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Báo cáo “XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY THÁNG 9 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO QUÝ IV/2022” sẽ đưa ra dự báo về kim ngạch xuất khẩu trong quý IV/2022 và triển vọng xuất khẩu tại một số thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Mỹ, EU.

 • 17/10/2022
 • 20 trang
 • 102 lượt xem
 • 500.000 đ
FREE

2 lượt tải về

Các Quy định về Sản phẩm Dệt may tại Vương Quốc Anh (Nhãn dán và Thành phần Sợi) cho phép người tiêu dùng đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua quần áo và hàng dệt may.

 • 17/09/2022
 • 36 trang
 • 34 lượt xem
 • Miễn phí

0 lượt tải về

Đánh giá hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may của Việt Nam, cơ cấu mặt hàng và cơ cấu thị trường xuất khẩu 8 tháng năm 2022. Phân tích và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN NHẬP KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY 8 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO" 

 • 12/09/2022
 • 47 trang
 • 100 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Báo cáo “ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO” sẽ cho thấy triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam những tháng cuối năm; những yếu tố tác động và thị phần xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam tại một số thị trường xuất khẩu chủ lực…

 • 12/09/2022
 • 21 trang
 • 108 lượt xem
 • 500.000 đ
FREE

3 lượt tải về

Hiện nay xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Anh chỉ chiếm 2,28% tổng lượng nhập khẩu vào thị trường này. Anh nhập nhiều nhất từ Trung Quốc (tỷ trọng 19,06%), Bangladesh (tỷ trọng 16,1%), Ấn Độ (tỷ trọng 6,9%).

 • 19/08/2022
 • 28 trang
 • 20 lượt xem
 • Miễn phí

0 lượt tải về

 Đánh giá hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 7 tháng đầu năm 2022, phân tích và dự báo từng mặt hàng được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN NHẬP KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 16/08/2022
 • 31 trang
 • 95 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Nhập khẩu máy móc dệt may của Việt Nam trong giai đoạn 2017-2022, cơ cấu chủng loại nhập khẩu, thị trường nhập khẩu, triển vọng nhập khẩu trong thời gian tới sẽ như thế nào? Chi tiết có trong “TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC DỆT MAY CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017-2021, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 16/08/2022
 • 21 trang
 • 193 lượt xem
 • 1.000.000 đ

1 lượt tải về

Đánh giá hoạt động nhập khẩu Nguyên phụ liệu dệt may của Việt Nam nửa đầu năm 2022. Phân tích, nhận định và dự báo nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong thời gian tới. Thông tin chi tiết có trong báo cáo: "THÔNG TIN NHẬP KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 13/07/2022
 • 31 trang
 • 383 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

những khó khăn, thách thức nào ngành dệt may phải đối mặt trong nửa cuối năm 2022 và giải pháp khắc phục trong bối cảnh hiện nay sẽ được trình bày chi tiết trong Báo cáo: "KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH DỆT MAY TRONG NỬA CUỐI NĂM 2022 VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC"

 • 12/07/2022
 • 20 trang
 • 382 lượt xem
 • 500.000 đ
1 2 3 »