Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Dệt may

3 lượt tải về

Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may năm 2022 sẽ đi theo chiều hướng nào? Những yếu tố nào có thể tác động đến hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam thời gian tới sẽ được trình bày cụ thể trong báo cáo “XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY NĂM 2021 VÀ TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU NĂM 2022"

 • 11/12/2021
 • 17 trang
 • 216 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu sẽ diễn ra theo chiều hướng nào và có tác động như thế nào đến tình hình xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong quý IV/2021 được phân tích chi tiết trong Báo cáo: “DỰ BÁO XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM TRONG QUÝ IV/2021"

 • 09/10/2021
 • 26 trang
 • 4.278 lượt xem
 • 500.000 đ

2 lượt tải về

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách đổi trên thị trường dệt may toàn cầu, một số phân khúc hàng hóa và các cách thức giao dịch mới đã xuất hiện và chiếm ưu thế. Xu hướng đặt hàng may mặc của các nước đang có những bước chuyển mới, từ thuần gia công sang một phần tự chủ nguyên liệu...

 • 31/05/2021
 • 47 trang
 • 1.080 lượt xem
 • 3.000.000 đ

1 lượt tải về

-Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 12/2020 đạt trên 2,83 tỷ USD...Còn tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may tháng 12/2020 đạt trên 2,2 tỷ USD...

 • 31/01/2021
 • 34 trang
 • 634 lượt xem
 • 330.000 đ

0 lượt tải về

xuất khẩu hàng dệt may tháng 9/2020 đạt trên 2,88 tỷ USD, giảm 2,79% so với tháng 8/2020. Xuất khẩu xơ, sợi tháng 9/2020 đạt trị giá trên 339,39 triệu USD, tăng 10,12% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật tháng 9/2020 đạt 45,03 triệu USD, tăng 2,54% so với tháng 8/2020.

 • 30/10/2020
 • 36 trang
 • 361 lượt xem
 • 30.000 đ
FREE

37 lượt tải về

Tháng 8/2020 tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may và NPL đạt trên 3,44 tỷ USD, giảm 1,68% so với tháng trước. xuất khẩu hàng dệt may tháng 8/2020 đạt trên 2,96 tỷ USD, giảm 2,47% so với tháng 7/2020. Xuất khẩu xơ, sợi tháng 8/2020 đạt trên 308,2 triệu USD, tăng nhẹ 0,25% về trị giá so với tháng trước.

 • 30/09/2020
 • 30 trang
 • 440 lượt xem
 • Miễn phí
FREE

14 lượt tải về

Tháng 7/2020, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may và NPL đạt trên 3,5 tỷ USD, tăng 16,81% so với tháng trước. xuất khẩu hàng dệt may tháng 7/2020 đạt trên 3,04 tỷ USD, tăng 16,88% so với tháng 6/2020. Xuất khẩu xơ, sợi tháng 7/2020 đạt trị giá trên 307,44 triệu USD, tăng 20,63% về trị giá so với 6/2020

 • 30/08/2020
 • 31 trang
 • 323 lượt xem
 • Miễn phí
FREE

11 lượt tải về

Trong 3 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hàng dệt may đạt 7,03 tỷ USD, giảm 1,31%; xuất khẩu sợi đạt 926,43 triệu USD, giảm 6,50%; xuất khẩu NPL đạt 438,77 triệu USD, tăng 0,68% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, nguyên phụ liệu ngành dệt may phụ thuộc phần lớn nguồn cung từ nước ngoài nên kim ngạch...

 • 30/04/2020
 • 32 trang
 • 299 lượt xem
 • Miễn phí