Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Dệt may

2 lượt tải về

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách đổi trên thị trường dệt may toàn cầu, một số phân khúc hàng hóa và các cách thức giao dịch mới đã xuất hiện và chiếm ưu thế. Xu hướng đặt hàng may mặc của các nước đang có những bước chuyển mới, từ thuần gia công sang một phần tự chủ nguyên liệu...

 • 31/05/2021
 • 47 trang
 • 851 lượt xem
 • 3.000.000 đ

1 lượt tải về

-Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 12/2020 đạt trên 2,83 tỷ USD...Còn tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may tháng 12/2020 đạt trên 2,2 tỷ USD...

 • 31/01/2021
 • 34 trang
 • 422 lượt xem
 • 330.000 đ

0 lượt tải về

xuất khẩu hàng dệt may tháng 9/2020 đạt trên 2,88 tỷ USD, giảm 2,79% so với tháng 8/2020. Xuất khẩu xơ, sợi tháng 9/2020 đạt trị giá trên 339,39 triệu USD, tăng 10,12% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật tháng 9/2020 đạt 45,03 triệu USD, tăng 2,54% so với tháng 8/2020.

 • 30/10/2020
 • 36 trang
 • 224 lượt xem
 • 30.000 đ
FREE

29 lượt tải về

Tháng 8/2020 tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may và NPL đạt trên 3,44 tỷ USD, giảm 1,68% so với tháng trước. xuất khẩu hàng dệt may tháng 8/2020 đạt trên 2,96 tỷ USD, giảm 2,47% so với tháng 7/2020. Xuất khẩu xơ, sợi tháng 8/2020 đạt trên 308,2 triệu USD, tăng nhẹ 0,25% về trị giá so với tháng trước.

 • 30/09/2020
 • 30 trang
 • 211 lượt xem
FREE

13 lượt tải về

Tháng 7/2020, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may và NPL đạt trên 3,5 tỷ USD, tăng 16,81% so với tháng trước. xuất khẩu hàng dệt may tháng 7/2020 đạt trên 3,04 tỷ USD, tăng 16,88% so với tháng 6/2020. Xuất khẩu xơ, sợi tháng 7/2020 đạt trị giá trên 307,44 triệu USD, tăng 20,63% về trị giá so với 6/2020

 • 30/08/2020
 • 31 trang
 • 218 lượt xem
FREE

10 lượt tải về

Trong 3 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hàng dệt may đạt 7,03 tỷ USD, giảm 1,31%; xuất khẩu sợi đạt 926,43 triệu USD, giảm 6,50%; xuất khẩu NPL đạt 438,77 triệu USD, tăng 0,68% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, nguyên phụ liệu ngành dệt may phụ thuộc phần lớn nguồn cung từ nước ngoài nên kim ngạch...

 • 30/04/2020
 • 32 trang
 • 228 lượt xem