Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Dệt may

0 lượt tải về

Đánh giá tình hình xuất khẩu toàn ngành dệt may 5 tháng đầu năm 2022. Các yếu tố chính sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong những tháng tới. Thông tin chi tiết có trong báo cáo: "TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU THỜI GIAN TỚI"

 • 17/06/2022
 • 18 trang
 • 40 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Đánh giá tình hình nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 3 tháng đầu năm 2022. Phân tích và dự báo về hoạt động nhập khẩu một số mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may trong thời gian tới, được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN NHẬP KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 25/05/2022
 • 29 trang
 • 152 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã đạt kết quả ấn tượng trong quý I/2022. Quý II/2022, những thuận lợi và khó khăn sẽ tác động thế nào tới ngành dệt may? Thông tin chi tiết có trong báo cáo: “NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH DỆT MAY TRONG QUÝ II/2022 VÀ DỰ BÁO” 

 • 25/05/2022
 • 22 trang
 • 123 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Trước những khó khăn và thách thức, triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong quý II/2022 sẽ diễn biến theo chiều hướng nào? Triển vọng xuất khẩu sang các thị trường chủ lực ra sao? Thông tin chi tiết được phân tích trong Báo cáo “THÔNG TIN XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY QUÝ I/2022 VÀ TRIỂN VỌNG”

 • 13/04/2022
 • 29 trang
 • 255 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong những tháng tới sẽ đi theo chiều hướng nào? Tình hình xuất khẩu mặt hàng này tới các thị trường lớn ra sao? Tất cả được phân tích trong Báo cáo “XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY THÁNG 02/2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”

 • 08/03/2022
 • 28 trang
 • 445 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Cập nhật tình hình xuất khẩu dệt may tháng 1/2022. Phân tích những cơ hội và thách thức của ngành dệt may năm 2022. Thông tin chi tiết được cập nhật trong "XUẤT KHẨU DỆT MAY NĂM 2021 VÀ THÁNG 1/2022. THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI CỦA NGÀNH DỆT MAY NĂM 2022"

 • 15/02/2022
 • 43 trang
 • 364 lượt xem
 • 500.000 đ

4 lượt tải về

Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may năm 2022 sẽ đi theo chiều hướng nào? Những yếu tố nào có thể tác động đến hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam thời gian tới sẽ được trình bày cụ thể trong báo cáo “XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY NĂM 2021 VÀ TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU NĂM 2022"

 • 11/12/2021
 • 17 trang
 • 7.681 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu sẽ diễn ra theo chiều hướng nào và có tác động như thế nào đến tình hình xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong quý IV/2021 được phân tích chi tiết trong Báo cáo: “DỰ BÁO XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM TRONG QUÝ IV/2021"

 • 09/10/2021
 • 26 trang
 • 4.604 lượt xem
 • 500.000 đ

2 lượt tải về

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách đổi trên thị trường dệt may toàn cầu, một số phân khúc hàng hóa và các cách thức giao dịch mới đã xuất hiện và chiếm ưu thế. Xu hướng đặt hàng may mặc của các nước đang có những bước chuyển mới, từ thuần gia công sang một phần tự chủ nguyên liệu...

 • 31/05/2021
 • 47 trang
 • 1.310 lượt xem
 • 3.000.000 đ

1 lượt tải về

-Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 12/2020 đạt trên 2,83 tỷ USD...Còn tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may tháng 12/2020 đạt trên 2,2 tỷ USD...

 • 31/01/2021
 • 34 trang
 • 831 lượt xem
 • 330.000 đ
1 2 »