Dệt may

0 lượt tải về

-Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 12/2020 đạt trên 2,83 tỷ USD...Còn tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may tháng 12/2020 đạt trên 2,2 tỷ USD...

 • 31/01/2021
 • 34 trang
 • 31 lượt xem
 • 330.000 đ

0 lượt tải về

xuất khẩu hàng dệt may tháng 9/2020 đạt trên 2,88 tỷ USD, giảm 2,79% so với tháng 8/2020. Xuất khẩu xơ, sợi tháng 9/2020 đạt trị giá trên 339,39 triệu USD, tăng 10,12% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật tháng 9/2020 đạt 45,03 triệu USD, tăng 2,54% so với tháng 8/2020.

 • 30/10/2020
 • 36 trang
 • 59 lượt xem
 • 30.000 đ
FREE

15 lượt tải về

Tháng 8/2020 tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may và NPL đạt trên 3,44 tỷ USD, giảm 1,68% so với tháng trước. xuất khẩu hàng dệt may tháng 8/2020 đạt trên 2,96 tỷ USD, giảm 2,47% so với tháng 7/2020. Xuất khẩu xơ, sợi tháng 8/2020 đạt trên 308,2 triệu USD, tăng nhẹ 0,25% về trị giá so với tháng trước.

 • 30/09/2020
 • 30 trang
 • 44 lượt xem
FREE

7 lượt tải về

Tháng 7/2020, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may và NPL đạt trên 3,5 tỷ USD, tăng 16,81% so với tháng trước. xuất khẩu hàng dệt may tháng 7/2020 đạt trên 3,04 tỷ USD, tăng 16,88% so với tháng 6/2020. Xuất khẩu xơ, sợi tháng 7/2020 đạt trị giá trên 307,44 triệu USD, tăng 20,63% về trị giá so với 6/2020

 • 30/08/2020
 • 31 trang
 • 36 lượt xem
FREE

6 lượt tải về

Trong 3 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hàng dệt may đạt 7,03 tỷ USD, giảm 1,31%; xuất khẩu sợi đạt 926,43 triệu USD, giảm 6,50%; xuất khẩu NPL đạt 438,77 triệu USD, tăng 0,68% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, nguyên phụ liệu ngành dệt may phụ thuộc phần lớn nguồn cung từ nước ngoài nên kim ngạch...

 • 30/04/2020
 • 32 trang
 • 90 lượt xem