Thịt và sản phẩm

FREE

12 lượt tải về

Trong tháng 12/2020, chăn nuôi bò tiếp tục phát triển khá do giá cao và thị trường tiêu thụ ổn định. Đàn bò cả nước tính đến cuối năm 2020 tiếp tục tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng năm 2020 đạt 371,5 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019.

 • 31/12/2020
 • 4 trang
 • 59 lượt xem
FREE

2 lượt tải về

Tính đến hết năm 2020, ngành chăn nuôi lợn cơ bản đảm bảo mục tiêu kép, vừa tăng đàn vừa kiểm soát được dịch bệnh, đặc biệt kiểm soát tốt dịch tả lợn châu Phi (ASF).

 • 31/12/2020
 • 8 trang
 • 30 lượt xem
FREE

5 lượt tải về

Tổng đàn và sản lượng gia cầm tiếp tục tăng do khu vực hộ mở rộng quy mô chăn nuôi và khu vực doanh nghiệp phát triển tốt. Giá gia cầm tăng trong tháng 11/2020 tăng nhẹ so với tháng trước do nhu cầu tăng.

 • 30/11/2020
 • 5 trang
 • 35 lượt xem
FREE

4 lượt tải về

Trong tháng 11/2020, chăn nuôi bò tiếp tục phát triển, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019. Giá bò hơi, và các mặt hàng thịt bò thành phẩm ổn định so với cùng kỳ tháng trước.

 • 30/11/2020
 • 4 trang
 • 24 lượt xem
FREE

0 lượt tải về

Trong tháng 11/2020, nhu cầu thịt lợn toàn cầu đã phục hồi sau khi đại dịch Covid - 19 gây ra sự gián đoạn ở hầu hết châu lục. Giá lợn hơi tại hầu hết các địa phương trên cả nước tiếp tục giảm so với tháng trước.

 • 30/11/2020
 • 8 trang
 • 13 lượt xem
FREE

0 lượt tải về

Trong tháng 10/2020, hoạt động chăn nuôi thương mại thịt gà tại nhiều nước trên thế giới chưa thể hồi phục bởi ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm bùng phát và đại dịch Covid - 19.Tổng đàn và sản lượng gia cầm trong nước tiếp tục tăng.

 • 31/10/2020
 • 6 trang
 • 16 lượt xem
FREE

1 lượt tải về

Trong tháng 10/2020 thị trường thịt bò toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Tổng đàn bò trong nước tiếp tục tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.

 • 31/10/2020
 • 3 trang
 • 18 lượt xem
FREE

0 lượt tải về

Trong tháng 10/2020, thị trường thịt toàn cầu vẫn chưa xuất hiện những chuyển biến tích cực do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 và dịch ASF xuất hiện tại châu Âu. Trong khi tốc độ tái đàn lợn của nhiều địa phương trong nước đang phát triển nhanh.

 • 31/10/2020
 • 6 trang
 • 17 lượt xem
FREE

6 lượt tải về

Trong tháng 9/2020, chăn nuôi gia cầm, hoạt động thương mại thịt gà tại nhiều nước trên thế giới chưa thể hồi phục bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19. Trong khi hoạt động chăn nuôi gà trong nước tiếp tục phát triển tốt.

 • 30/09/2020
 • 6 trang
 • 51 lượt xem
FREE

6 lượt tải về

Trong 8 tháng đầu năm 2020, lượng nhập khẩu thịt bò của Việt Nam đạt 201,3 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 540,5 triệu USD, tăng 24,6% về lượng và tăng 21,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

 • 30/09/2020
 • 5 trang
 • 54 lượt xem
1 2 »