Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Diễn biến thị trường thịt Gà

2 lượt tải về

Giá gia cầm phục hồi ở hầu hết các vùng miền trên cả nước, đặc biệt giá gia cầm tại các tỉnh phía Nam đã tăng khá so với tháng trước.Trong tháng 9/2021, xuất khẩu thịt gà tăng về lượng nhưng giảm về trị giá so với tháng trước.

 • 05/11/2021
 • 15 trang
 • 210 lượt xem
 • 500.000 đ

2 lượt tải về

Triển vọng về thị trường gia cầm toàn cầu cho quý 4/2021 tương đối tích cực. Tại Việt Nam, trong tháng 9/2021, chăn nuôi gia cầm vẫn gặp khó khăn. Trong tháng 8/2021, xuất nhập khẩu gà của Việt Nam giảm cả về lượng và trị giá.

 • 04/10/2021
 • 13 trang
 • 323 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Trong tháng 8/2021, chăn nuôi gia cầm gặp khó khăn khi giá nguyên liệu chăn nuôi tăng trong khi tiêu thụ chậm và chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. 7 tháng năm 2021, nhập khẩu gà của Việt Nam giảm cả về lượng và trị giá, trong khi xuất khẩu lại tăng.

 • 03/09/2021
 • 15 trang
 • 326 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định trong tháng 7/2021, tuy nhiên, tại một số địa phương đã phát hiện chủng vi-rút cúm gia cầm mới. Trong 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gà của Việt Nam giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

 • 04/08/2021
 • 15 trang
 • 408 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Tổng đàn gia cầm cả nước đến cuối tháng 6/2021tăng 5,4% so với cùng thời điểm năm trước.Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2021 tăng 6,1%. Trong 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thịt gà giảm, nhưng xuất khẩu lại tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

 • 05/07/2021
 • 13 trang
 • 464 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Tăng trưởng đàn gia cầm cả nước có xu hướng chậm lại do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá bán sản phẩm đầu ra thấp gây khó khăn cho chăn nuôi đặc biệt là hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Xuất khẩu và nhập khẩu gà trong tháng 4/2021 đều giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020...

 • 31/05/2021
 • 12 trang
 • 371 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Đàn gia cầm cả nước trong tháng 4/2021 phát triển tốt, các cơ sở chăn nuôi giữ ổn định quy mô sản xuất. Xuất khẩu thịt gà trong tháng 3/2021 và 3 tháng đầu năm tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

 • 29/04/2021
 • 10 trang
 • 420 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Tổng đàn gia cầm của cả nước trong tháng 3/2021 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng trong quý I/2021 đạt 513,6 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu thịt gà trong 2 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh trong khi xuất khẩu thịt gà vẫn tăng.

 • 31/03/2021
 • 10 trang
 • 494 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Mức tiêu thụ gia cầm trong dịp Tết Tân Sửu chỉ tăng 3 -5% so với tháng thường và tăng 7-10% so với cùng kỳ năm 2020. Giá các sản phẩm gia cầm chỉ tăng nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 10-15%.

 • 28/02/2021
 • 10 trang
 • 271 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Năm 2020 tổng đàn và sản lượng gia cầm tiếp tục tăng do khu vực hộ chăn nuôi mở rộng quy mô, khu vực doanh nghiệp phát triển tốt.

 • 29/01/2021
 • 8 trang
 • 244 lượt xem
 • 500.000 đ
1 2 »