Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Hàn Quốc

FREE

16 lượt tải về

Hiện nay, thuế nhập khẩu ngô của Hàn Quốc ở mức 3%. Theo Bộ trường Bộ Tài chính Hong Nam-ki, Hàn Quốc sẽ nhập khẩu ngô và một số loại ngũ cốc với thuế suất 0% cho tới cuối năm nay dưới hình thức hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

FREE

21 lượt tải về

Tháng 02/2021, Việt Nam xuất khẩu 110,3 triệu USD các mặt hàng NLTS chính tới Hàn Quốc, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ có kim ngạch xuất khẩu cao nhất tới thị trường này chiếm 43,3%, thứ hai là thủy sản với 32,0%, rau quả chiếm 6,9%.