Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Gạo

2 lượt tải về

Tính chung 9 tháng năm 2023, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường RCEP đạt ...nghìn tấn, tăng 29,72% so với 9 tháng năm 2022. Xuất khẩu gạo sang thị trường RCEP chiếm tỷ trọng ....% trong tổng khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng năm 2023 của cả nước.

  • 200.000 vnđ

0 lượt tải về

Thông tin cung, cầu gạo thế giới, diễn biến giá tháng 9/2022. Tình hình xuất khẩu cạo của Việt Nam 9 tháng năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU GẠO THÁNG 9/2022 VÀ DỰ BÁO"

0 lượt tải về

Thông tin cung, cầu, diễn biến giá thị trường gạo thế giới. Sơ bộ kết quả xuất khẩu gạo của Việt Nam tháng 8/2022. Cơ cấu mặt hàng, thị trường xuất khẩu gạo 7 tháng năm 2022. Thông tin chi tiết có trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU GẠO 8 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

0 lượt tải về

Tổng hợp thông tin cung, cầu gạo thế giới nửa đầu năm 2022. Cơ cấu thị trường và mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam nửa đầu năm 2022. Những phân tích và dự báo chi tiết có trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU GẠO THÁNG 6/2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

0 lượt tải về

Thông tin thị trường gạo thế giới và tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2022. Những thông tin chi tiết về nhận định và dự báo trong thời gian tới được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU GẠO THÁNG 5/2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

0 lượt tải về

Cung, cầu, diễn biến giá gạo thế giới và tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022. Phân tích và dự báo triển vọng của xuất khẩu gạo trong giai đoạn cuối năm 2022, được thông tin chi tiết trong: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU GẠO 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

0 lượt tải về

Cập nhật tình hình cung cầu gạo thế giới 2 tháng đầu năm? Phân tích xuất khẩu gạo năm 2021 của Việt Nam và dự báo. Đánh giá tác động của xung đột Nga và Ucraina đến xuất khẩu gạo của Việt Nam. Thông tin chi tiết được cập nhật trong báo cáo: THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GẠO THÁNG 2/2022 VÀ DỰ BÁO

0 lượt tải về

Thông tin thị trường gạo trong nước và thế giới tháng 1/2022. Phân tích cơ cấu mặt hàng, thị trường và diễn biến giá xuất khẩu gạo năm 2021 và dự báo năm 2022. Thông tin chi tiết được cập nhật trong báo cáo: THÔNG TIN XUẤT KHẨU GẠO THÁNG 1/2022 VÀ DỰ BÁO NĂM 2022 (SỐ ĐẶC BIỆT)

0 lượt tải về

Diễn biến cung, cầu gạo thế giới năm 2021 thế nào? Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2021 và dự báo 2022? Những thông tin chi tiết được cập nhật trong "THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GẠO NĂM 2021VÀ DỰ BÁO NĂM 2022"

0 lượt tải về

Diễn biến cung và cầu gạo của thế giới cùng những phân tính về tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam 11 tháng năm 2021 được cập nhật chi tiết trong "THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GẠO 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

1 2 3 »