Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp

0 lượt tải về

Trong tháng 5/2024, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới giảm so với tháng trước, giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Giá thức ăn chăn nuôi giảm hỗ trợ tích cực cho hoạt động chăn nuôi.

0 lượt tải về

Trong tháng 4/2024 giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới biến động trái chiều so với tháng trước. Giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước giảm nhẹ.

0 lượt tải về

Trong tháng 3/2024, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới biến động trái chiều so với tháng trước. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước hạ nhiệt và giá thịt lợn duy trì ổn định ở mức tốt là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động tái đàn.

1 lượt tải về

Năm 2023 giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước có xu hướng giảm do giá nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm. Điều này giúp giảm gánh nặng chi phí sản xuất cho doanh nghiệp ngành chăn nuôi, đồng thời giúp tăng tỷ lệ tái đàn.

0 lượt tải về

Cuối tháng 9/2023, giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước tiếp tục xu hướng giảm do giá nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm. Điều này giúp giảm gánh nặng chi phí sản xuất cho doanh nghiệp ngành chăn nuôi.

0 lượt tải về

Đến cuối tháng 6/2023 giá hầu hết các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi quan trọng như ngô, khô đậu tương, lúa mì đều giảm từ 15-30% so với đầu năm nay. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm cũng điều chỉnh giảm từ 10 - 12%.

0 lượt tải về

Sau một thời gian dài liên tục tăng và giữ ở mức cao, giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm đã bắt đầu giảm.

0 lượt tải về

Trong tháng 4/2023, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới biến động trái chiều so với tháng trước. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước vẫn ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chăn nuôi trong nước.

0 lượt tải về

Trong tháng 3/2023, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới biến động trái chiều so với tháng trước. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước vẫn ở mức cao.

0 lượt tải về

Trong tháng 02/2023, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới biến động trái chiều so với tháng trước. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước khá ổn định. Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 1/2023 sụt giảm mạnh so với tháng 12/2022.

1 2 3 4 5 .. »