Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Thủy sản

0 lượt tải về

Thông tin xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc 10 tháng năm 2022. Đánh giá triển vọng và dự báo được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU THỦY SẢN SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 10 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 07/12/2022
 • 11 trang
 • 9 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Sơ bộ kết quả xuất khẩu cá tra 11 tháng năm 2022. Cập nhật thị phần cá tra ở thị trường Mỹ, Trung Quốc và Canada. Phân tích và dự báo về thị trường cá tra thế giới được cập nhập trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 11 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 06/12/2022
 • 20 trang
 • 17 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Sơ bộ kết quả xuất khẩu cá tra 10 tháng năm 2022. Phân tích cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra và xuất khẩu cá tra tới một số thị trường chính trong 9 tháng năm 2022. Nhận định vào dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 10 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 08/11/2022
 • 19 trang
 • 94 lượt xem
 • 1.000.000 đ
FREE

11 lượt tải về

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam thì thị trường Anh quốc đứng thứ 7 trong số các thị trường đích đến riêng lẻ (không tính theo khối thị trường) của thủy sản Việt Nam trong 8 tháng năm 2022, chiếm 2,75% tổng trị giá xuất khẩu thủy sản của cả nước).

 • 20/10/2022
 • 25 trang
 • 97 lượt xem
 • Miễn phí

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu cá tra 9 tháng năm 2022. Tình hình nhập khẩu cá tra của Mỹ, Trung Quốc, Australia, Canada...và thị phần của Việt Nam. Một số nhận định và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 9/2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 17/10/2022
 • 22 trang
 • 74 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Xuất khẩu thủy sản liên tục lập các kỷ lục mới trong tháng 9/2022. Thị phần thủy sản của Việt Nam ở một số thị trường lớn. Dự báo, xu hướng thị trường thủy sản thế giới những tháng cuối năm 2022 được cập nhật “THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 9 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 05/10/2022
 • 30 trang
 • 94 lượt xem
 • 1.000.000 đ

1 lượt tải về

“Thẻ vàng” của EC đã ảnh hưởng thế nào tới xuất khẩu thủy sản tới EU giai đoạn 2017 - 2022? Tháng 10/2022, EC sẽ kiểm tra thực tế ở Việt Nam, kết luận của EC sẽ thế nào? Thông tin chi tiết có trong báo cáo: “THÔNG TIN XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM TỚI EU GIAI ĐOẠN 2017 - 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 16/09/2022
 • 18 trang
 • 271 lượt xem
 • 1.000.000 đ

1 lượt tải về

Báo cáo "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 8 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO" cập nhật những thông tin về tình hình xuất khẩu cá tra mới nhất của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022. Nhu cầu và thị phần cá tra ở một số thị trường lớn....

 • 12/09/2022
 • 20 trang
 • 120 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Sơ bộ kết quả xuất khẩu cá tra tháng 7/2022 và tình hình xuất khẩu cá tra nửa đầu năm 2022. Những phân tích, đánh giá và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 7/2022 VÀ DỰ BÁO" 

 • 16/08/2022
 • 21 trang
 • 125 lượt xem
 • 1.000.000 đ
FREE

19 lượt tải về

Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu thủy sản sang Vương quốc Anh sau khi tăng trở lại trong các tháng 3,4,5 thì đến tháng 6/2022 đã có dấu hiệu chững lại theo đó trị giá xuất khẩu trong tháng đạt 25,02 triệu USD giảm 6,77% so với tháng 5/2022.

 • 09/08/2022
 • 32 trang
 • 159 lượt xem
 • Miễn phí
1 2 3 4 5 »