Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Thủy sản

1 lượt tải về

Xuất khẩu tôm tháng 11/2021 của Việt Nam đã tăng trở lại so với cùng kỳ năm 2020. Cơ hội và thách thức cho xuất khẩu tôm tới một số thị trường trong giai đoạn đầu năm 2022 được phân tích chi tiết trong : “THÔNG TIN XUẤT KHẨU TÔM 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TRỂN VỌNG”.

 • 10/12/2021
 • 24 trang
 • 336 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Sơ bộ kết quả xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2021. Tình hình xuất khẩu cá tra 11 tháng năm 2021 và dự báo được cập nhật chi tiết trong "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO"

 • 12/01/2022
 • 19 trang
 • 17 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Sơ bộ kết quả xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2021. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng thủy sản lớn tới các thị trường chính năm 2021, phân tích và dự báo được cập nhật trong báo cáo sơ bộ kết quả “SƠ BỘ XUẤT KHẨU THỦY SẢN NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO”

 • 12/01/2022
 • 35 trang
 • 58 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu cá tra 11 tháng năm 2021. Những phân tích và dự báo được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”

 • 10/12/2021
 • 25 trang
 • 215 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Lượng cá tra xuất khẩu 10 tháng năm 2021 giảm, giá xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tình hình nhập khẩu cá da trơn của một số thị trường lớn và thị phần của Việt Nam. Một số nhận định và dự báo được thông tin chi tiết trong "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 10 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 10/11/2021
 • 22 trang
 • 256 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Thủy sản xuất khẩu của Việt Nam có hoàn thành kế hoạch năm 2021? 2 tháng cuối năm những mặt hàng nào có khả năng tăng mạnh và thị trường nào tiềm năng trong thời gian tới? Tất cả sẽ được phân tích chi tiết trong “THÔNG TIN XUẤT KHẨU THỦY SẢN 10 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”

 • 09/11/2021
 • 42 trang
 • 273 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Dịch Covid - 19 tiếp tục khiến xuất khẩu cá tra trong tháng 9/2021 giảm. Phân tích tình hình nhập khẩu khẩu cá tra của Trung Quốc, Mỹ và Brazil được thông tin chi tiết trong THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 9 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 08/10/2021
 • 28 trang
 • 374 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Tháng 9/2021 xuất khẩu tôm của Việt Nam giảm mạnh vì dịch Covid – 19. Nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu tôm của các thị trường lớn sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm? Cơ hội nào cho tôm xuất khẩu của Việt Nam sẽ được phân tích cụ thể trong : “Thông tin xuất khẩu tôm 9 tháng năm 2021 và dự báo”.

 • 02/10/2021
 • 27 trang
 • 1.626 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Dịch Covid -19 khiến cho xuất khẩu thủy sản tháng 8/2021 giảm, song vẫn có những điểm sáng trong xuất khẩu thủy sản. Những phân tích về cơ cấu mặt hàng, thị trường thủy sản xuất, nhập khẩu và dự báo được cập nhật trong " THÔNG TIN XUẤT, NHẬP KHẨU THỦY SẢN 8 THÁNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO"

 • 05/09/2021
 • 34 trang
 • 506 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Dịch Covid - 19 đã khiến cho xuất khẩu cá tra trong tháng 8/2021 giảm và ảnh hưởng thế nào tới những tháng cuối năm 2021? Nhu cầu tiêu thụ cá da trơn của các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, EU, Mêhicô, Braxin? Sẽ được cập nhật trong "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 8 THÁNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO"

 • 05/09/2021
 • 23 trang
 • 360 lượt xem
 • 1.000.000 đ
1 2 3 »