Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Thủy sản

0 lượt tải về

Thông tin xuất khẩu cá tra nửa đầu năm 2023. Tình hình xuất khẩu cá tới một số thị trường như Mỹ, Trung Quốc, EU, A-rập Xê út... nửa đầu năm 2023. Dự báo xuất khẩu cá tra nửa cuối năm 2023. Thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ DỰ BÁO"

2 lượt tải về

Phân tích xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2022 và dự báo. Phân tích các mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực, các thị trường chính và dự báo. Xu hướng tiêu dùng và nhập khẩu thủy sản của thế giới năm 2022 và dự báo. Chi tiết có trong: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU THỦY SẢN NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO NĂM 2023"

 • 10/03/2023
 • 51 trang
 • 754 lượt xem
 • 2.500.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu thủy sản của An Giang năm 2022. Cơ cấu doanh nghiệp và thị trường xuất khẩu thủy sản của An Giang năm 2022 và dự báo năm 2023. Thông tin chi tiết được cập nhật trong báo cáo: THÔNG TIN XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA AN GIANG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 15/02/2023
 • 17 trang
 • 188 lượt xem
 • 2.000.000 đ

0 lượt tải về

Sơ bộ kết quả xuất khẩu cá tra tháng 1/2023. Tình hình xuất khẩu cá năm 2022 và dự báo năm 2023. Thông tin chi tiết được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 01/2023 VÀ DỰ BÁO"

FREE

17 lượt tải về

Vương quốc Anh nhập khẩu động vật giáp xác từ hầu hết các châu lục, trải rộng khắp châu Á, châu Âu, Bắc và Mỹ Latinh. Đồng thời, Vương quốc Anh xuất khẩu một nửa sản lượng giáp xác của mình sang các nước khác.

 • Miễn phí

0 lượt tải về

Thông tin xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc 10 tháng năm 2022. Đánh giá triển vọng và dự báo được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU THỦY SẢN SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 10 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 07/12/2022
 • 11 trang
 • 96 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Sơ bộ kết quả xuất khẩu cá tra 11 tháng năm 2022. Cập nhật thị phần cá tra ở thị trường Mỹ, Trung Quốc và Canada. Phân tích và dự báo về thị trường cá tra thế giới được cập nhập trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 11 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

0 lượt tải về

Sơ bộ kết quả xuất khẩu cá tra 10 tháng năm 2022. Phân tích cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra và xuất khẩu cá tra tới một số thị trường chính trong 9 tháng năm 2022. Nhận định vào dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 10 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu cá tra 9 tháng năm 2022. Tình hình nhập khẩu cá tra của Mỹ, Trung Quốc, Australia, Canada...và thị phần của Việt Nam. Một số nhận định và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 9/2022 VÀ DỰ BÁO"

FREE

24 lượt tải về

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam thì thị trường Anh quốc đứng thứ 7 trong số các thị trường đích đến riêng lẻ (không tính theo khối thị trường) của thủy sản Việt Nam trong 8 tháng năm 2022, chiếm 2,75% tổng trị giá xuất khẩu thủy sản của cả nước).

 • Miễn phí
1 2 3 4 5 .. »