Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Thủy sản

0 lượt tải về

Cập nhật kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 5/2022. Thông tin xuất khẩu thủy sản của các tỉnh của Việt Nam, phân tích và dự báo.Thông tin chi tiết được cập nhật trong báo cáo: "XUẤT KHẨU THỦY SẢN THEO ĐỊA PHƯƠNG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 17/06/2022
 • 28 trang
 • 46 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu cá tra 5 tháng đầu năm 2022, phân tích và dự báo sẽ được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 5/2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 06/06/2022
 • 18 trang
 • 75 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Cập nhật tình hình xuất khẩu cá tra 4 tháng đầu năm 2022. Những phân tích, nhận định và dự báo cho một số thị trường xuất khẩu cá tra lớn được thông tin chi tiết trong: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 4/2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 10/05/2022
 • 18 trang
 • 166 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Xuất khẩu cá tra quý I/2022 đã tăng mạnh trở lại. Phân tích và dự báo hoạt động xuất khẩu cá tra trong thời gian tới của Việt Nam tới từng thị trường được cập nhật cụ thể trong: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 3/2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 13/04/2022
 • 21 trang
 • 247 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Tỉnh nào có kết quả xuất khẩu thủy sản tốt nhất năm 2021? Phân tích cơ cấu mặt hàng, thị trường xuất khẩu thủy sản năm 2021 và dự báo năm 2022. Thông tin chi tiết có trong báo cáo "XUẤT KHẨU THỦY SẢN THEO ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO NĂM 2022"

 • 14/03/2022
 • 28 trang
 • 344 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Năm 2021 xuất khẩu chả cá của Việt Nam đã tăng trưởng tốt ở hầu hết các thị trường lớn. Cơ hội nào cho triển vọng xuất khẩu chả cá của Việt Nam trong 2022? Thông tin chi tiết có trong báo cáo: THÔNG TIN XUẤT KHẨU CHẢ CÁ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016 – 2021 VÀ DỰ BÁO NĂM 2022 (số đặc biệt)

 • 11/03/2022
 • 19 trang
 • 264 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Cập nhật tình hình xuất khẩu cá tra tháng 2/2022. Phân tích hoạt động xuất khẩu cá tra tới các thị trường lớn và dự báo. Thông tin chi tiết được cập nhật trong báo cáo: THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 02/2022 VÀ DỰ BÁO 

 • 08/03/2022
 • 18 trang
 • 138 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Phân tích xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2021 và dự báo năm 2022. Nhập khẩu tôm của các thị trường lớn năm 2021, thị phần tôm của Việt Nam và dự báo năm 2022. Thông tin chi tiết có trong báo cáo: XUẤT KHẨU TÔM NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO 2022 (Số đặc biệt cập nhật dữ liệu tới hết tháng 2/2022)

 • 05/03/2022
 • 29 trang
 • 312 lượt xem
 • 1.000.000 đ

1 lượt tải về

Tổng hợp, phân tích xuất khẩu cá tra năm 2021 và dự báo năm 2022. Cập nhật những thông tin mới nhất tháng 1/2022. Thông tin chi tiết có trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 01/2022 VÀ DỰ BÁO NĂM 2022 (SỐ ĐẶC BIỆT)"

 • 15/02/2022
 • 19 trang
 • 240 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Sơ bộ kết quả xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2021. Tình hình xuất khẩu cá tra 11 tháng năm 2021 và dự báo được cập nhật chi tiết trong "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO"

 • 12/01/2022
 • 19 trang
 • 281 lượt xem
 • 1.000.000 đ
1 2 3 4 »