Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

CÔNG NGHIỆP

0 lượt tải về

Nhập khẩu máy móc dệt may của Việt Nam trong giai đoạn 2017-2022, cơ cấu chủng loại nhập khẩu, thị trường nhập khẩu, triển vọng nhập khẩu trong thời gian tới sẽ như thế nào? Chi tiết có trong “TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC DỆT MAY CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017-2021, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 16/08/2022
 • 21 trang
 • 135 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Thông tin về tình hình nhập khẩu bộ nhớ Ram tháng 8/2022. Cơ cấu thương hiệu Ram nhập khẩu và thị trường cung cấp Ram cho Việt Nam 7 tháng năm 2022 cùng diễn biến giá và những dự báo được thông tin trong báo cáo: “THÔNG TIN NHẬP KHẨU BỘ NHỚ RAM 8 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

 • 13/09/2022
 • 21 trang
 • 54 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Giá kim loại màu thế giới, tình hình nhập khẩu kim loại màu của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 và triển vọng nhập khẩu trong thời gian tới sẽ được trình bày trong báo cáo “THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI MÀU THÁNG 8/2022 VÀ DỰ BÁO”.

 • 13/09/2022
 • 19 trang
 • 30 lượt xem
 • 500.000 đ

1 lượt tải về

Phân tích thông tin về tình hình sản xuất, nhập khẩu, diễn biến giá và nhận định mặt hàng hóa chất 8 tháng năm 2021 được thông tin chi tiết trong “PHÂN TÍCH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG, CHỦNG LOẠI HÓA CHẤT NHẬP KHẨU 8 THÁNG NĂM 2022”.

 • 12/09/2022
 • 21 trang
 • 77 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Đánh giá hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may của Việt Nam, cơ cấu mặt hàng và cơ cấu thị trường xuất khẩu 8 tháng năm 2022. Phân tích và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN NHẬP KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY 8 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO" 

 • 12/09/2022
 • 47 trang
 • 45 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 8 tháng năm 2022 giảm? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 8 tháng năm 2022 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 8 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

 • 12/09/2022
 • 19 trang
 • 33 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu thiết bị điện tử truyền hình 8 tháng năm 2022 và nhu cầu thế giới. Phân tích và dự báo về thị trường mặt hàng này được thông tin chi tiết trong báo cáo: THÔNG TIN VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÙNG CHO NGÀNH TRUYỀN HÌNH VÀ THỊ TRƯỜNG TIVI 8 THÁNG NĂM 2022

 • 12/09/2022
 • 23 trang
 • 21 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Cơ cấu thị trường, chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam 7 tháng năm 2022 và cập nhật sơ bộ tháng 8/2022 cùng những phân tích và dự báo được thông tin chi tiết trong báo cáo: "THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"

 • 12/09/2022
 • 15 trang
 • 58 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Thông tin về nhu cầu nhập khẩu gỗ của Canada giai đoạn 2017 - 2022, tình hình xuất khẩu gỗ của Việt Nam tới thị trường này và khả năng cạnh tranh. Những phân tích và dự báo có trong báo cáo: THÔNG TIN XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ TỚI CANADA GIAI ĐOẠN NĂM 2017-2021, 8 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO

 • 12/09/2022
 • 18 trang
 • 32 lượt xem
 • 1.000.000 đ

0 lượt tải về

Báo cáo “ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO” sẽ cho thấy triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam những tháng cuối năm; những yếu tố tác động và thị phần xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam tại một số thị trường xuất khẩu chủ lực…

 • 12/09/2022
 • 21 trang
 • 35 lượt xem
 • 500.000 đ
1 2 3 4 5 .. »