Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

CÔNG NGHIỆP

0 lượt tải về

Thị trường nhập khẩu thép các loại tháng 02/2021: Lượng và kim ngạch nhập khẩu đều giảm mạnh so với tháng trước còn so với cùng kỳ năm 2020 thì tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch.

 • 02/04/2021
 • 20 trang
 • 137 lượt xem
 • 350.000 đ

0 lượt tải về

Trong kỳ này, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng khá đạt ...triệu USD, tăng ...% so với kỳ trước. Còn lượng và kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm lượng nhưng lại tăng về kim ngạch so với kỳ trước đạt ... tấn với kim ngạch ...triệu USD...

 • 05/05/2021
 • 32 trang
 • 69 lượt xem
 • 120.000 đ

7 lượt tải về

Trong kỳ này, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng khá đạt ...triệu USD, tăng ...% so với kỳ trước. Còn lượng và kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đều tăng so với kỳ trước đạt ... tấn với kim ngạch ... triệu USD.

 • 26/04/2021
 • 32 trang
 • 159 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt ...triệu USD, giảm ...% so với kỳ trước. Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt ... tấn với kim ngạch ... triệu USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ (chiếm ...% tỷ trọng) đạt ... triệu USD.

 • 16/04/2021
 • 32 trang
 • 96 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Trong 2 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu điện thoại di động trên 400 USD tăng mạnh tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng trưởng mạnh này là nhờ đóng góp lớn của thương hiệu iPhone, thương hiệu có tốc độ tăng mạnh nhất cả về lượng và trị giá.

 • 13/04/2021
 • 5 trang
 • 36 lượt xem
 • 50.000 đ

0 lượt tải về

Ước tính tháng 3/2021 kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất văn phòng của Việt Nam đạt 42,8 triệu USD. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất văn phòng ước đạt 116,5 triệu USD.

 • 12/04/2021
 • 28 trang
 • 146 lượt xem
 • 90.000 đ

1 lượt tải về

Trong 3 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu hóa chất ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2020. Nhiều loại hóa chất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như: Axit terephthalic tinh chế, Natri carbonate, Amoni clorua, Axit sunfuric...

 • 12/04/2021
 • 28 trang
 • 129 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Tháng 3/2021 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường EU ước đạt 74,5 triệu USD. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường EU ước đạt 190,6 triệu USD.

 • 05/04/2021
 • 28 trang
 • 86 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Trong 3 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Nhật Bản tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2020.

 • 05/04/2021
 • 28 trang
 • 47 lượt xem
 • 90.000 đ

1 lượt tải về

Thị trường xuất khẩu thép các loại tháng 02/2021: Lượng và kim ngạch xuất khẩu đều theo xu hướng giảm mạnh so với tháng trước nhưng lại tăng so với cùng kỳ năm trước.

 • 02/04/2021
 • 20 trang
 • 113 lượt xem
 • 350.000 đ
1 2 3 4 5 .. »