Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Máy móc, thiết bị, phụ tùng

3 lượt tải về

Các nội dung chính: Sản xuất các chủng loại máy móc, thiết bị chính theo địa phương; Xuất khẩu: Kim ngạch và thị trường; Tốp 20 doanh nghiệp dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu.

 • 12/01/2021
 • 6 trang
 • 973 lượt xem
 • 100.000 đ

1 lượt tải về

Tháng 9 năm 2020 xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt 2,79 tỷ USD, tăng 3,98% so với tháng trước và tăng 74,26% so với cùng kỳ 2019. nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt trên 3,43 tỷ USD, tăng 7,14% so với tháng trước và tăng 17,25% so với cùng kỳ 2019

 • 30/10/2020
 • 17 trang
 • 287 lượt xem
 • 30.000 đ
FREE

27 lượt tải về

tháng 8 năm 2020 xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt 2,69 tỷ USD,tăng 17,62% so với tháng trước và tăng 64,23% so với cùng kỳ 2019. Nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 1,97% so với cùng kỳ 2019.

 • 30/09/2020
 • 18 trang
 • 258 lượt xem
 • Miễn phí
FREE

14 lượt tải về

Tháng 7 năm 2020 xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt 2,29 tỷ USD, tăng 19,9% so với tháng trước và tăng 48,8% so với cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt trên 3,16 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 0,4% so với cùng kỳ 2019.

 • 30/08/2020
 • 17 trang
 • 258 lượt xem
 • Miễn phí
FREE

11 lượt tải về

Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng xuất khẩu tháng 4/2020 tăng so với tháng trước. Tính chung 4 tháng năm 2020, xuất khẩu máy móc thiết bị của nước ta đạt xấp xỉ 6,78 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2019. Nhưng nhập khẩu máy móc thiết bị của nước ta 4 tháng 2020 đạt 11,25 tỷ USD, giảm 2,8%...

 • 29/05/2020
 • 20 trang
 • 300 lượt xem
 • Miễn phí
FREE

3 lượt tải về

Sản phẩm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác của Việt Nam đã có mặt tại gần 60 thị trường trên thế giới. Nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt trên 3,03 tỷ USD, tăng 25,9% so với tháng trước và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2019...

 • 30/04/2020
 • 20 trang
 • 285 lượt xem
 • Miễn phí