Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Tài chính-Ngân hàng

1 lượt tải về

Xu hướng mua bán và sáp nhập (M&A) đang và sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ ở Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á, cho thấy các giao dịch sẽ trở thành động lực chính cho chuyển đổi kinh doanh khi các công ty tìm cách định hình lại danh mục đầu tư cho tương lai

  • 500.000 đ