Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Tài chính-Ngân hàng

36 lượt tải về

Một Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh làm thế nào để xác định được giá trị của mình trong mắt của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư? Làm thế nào để lượng hóa được giá trị của doanh nghiệp trong khi giá trị này bao gồm cả các giá trị tài chính và phi tài chính?

  • 03/04/2023
  • 184 trang
  • 2.511 lượt xem
  • 1.100.000 vnđ

2 lượt tải về

Xu hướng mua bán và sáp nhập (M&A) đang và sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ ở Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á, cho thấy các giao dịch sẽ trở thành động lực chính cho chuyển đổi kinh doanh khi các công ty tìm cách định hình lại danh mục đầu tư cho tương lai

  • 17/03/2021
  • 12 trang
  • 1.055 lượt xem
  • 500.000 vnđ