Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệp định thương mại (FTA)

0 lượt tải về

Tính chung 9 tháng năm 2023, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường RCEP đạt ...nghìn tấn, tăng 29,72% so với 9 tháng năm 2022. Xuất khẩu gạo sang thị trường RCEP chiếm tỷ trọng ....% trong tổng khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng năm 2023 của cả nước.

  • 200.000 đ