Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệp định thương mại (FTA)

0 lượt tải về

Trị giá xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam trong tháng 6/2024 sang tất cả các thị trường đạt 3,16 tỷ USD, tăng 14,38% so với tháng 5/2024 . Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, trị giá xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam sang thị trường này đạt 16,52 tỷ USD, tăng 5,04% so với 6 tháng đầu năm 2023.

  • 400.000 vnđ

0 lượt tải về

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 6/2024. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo đạt 4.548,11 nghìn tấn, với trị giá 2,89 tỷ USD; tăng 7,32% về lượng, tăng 27,97% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2023.

  • 200.000 vnđ

0 lượt tải về

Các yếu tố tác động tới xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam năm 2023 là gì? Nhận định và dự báo về xuất khẩu nhóm hàng này năm 2024 được thông tin cụ thể trong báo cáo: "CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI XUẤT KHẨU ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN CỦA VIỆT NAM NĂM 2023 VÀ DỰ BÁO"

  • 12/12/2023
  • 32 trang
  • 768 lượt xem
  • 2.000.000 vnđ

2 lượt tải về

Tính chung 9 tháng năm 2023, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường RCEP đạt ...nghìn tấn, tăng 29,72% so với 9 tháng năm 2022. Xuất khẩu gạo sang thị trường RCEP chiếm tỷ trọng ....% trong tổng khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng năm 2023 của cả nước.

  • 200.000 vnđ