Công nghiệp

Chỉ số giá xuất khẩu giày dép năm 2020 tăng nhẹ

Năm 2020, chỉ số giá xuất khẩu giày dép hầu hết tăng qua các tháng nhưng giảm ở tháng 1, 3, 4 và 6. Tính chung năm 2020, chỉ số giá xuất khẩu giày dép tăng 2,07% so với năm 2019.
 • 07/02/2021
 • 16 lượt xem

Năm 2020, nhiều sản phẩm công nghiệp chế biến có chỉ số giá xuất khẩu giảm

Qua theo dõi tình hình xuất khẩu hàng hóa năm 2020 cho thấy, số nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến có chỉ số giá xuất khẩu giảm nhiều hơn số nhóm có chỉ số giá tăng so với năm 2019.
 • 01/02/2021
 • 18 lượt xem

Xuất khẩu sản phẩm chất dẻo tăng, nhưng nhập khẩu nguyên liệu giảm trong 11 tháng 2020

Kim ngạch sản phẩm từ chất dẻo xuất khẩu 11 tháng năm 2020 ước đạt khoảng 3.270 triệu USD, tăng khoảng 4,2% so với cùng kỳ năm 2019 do yếu tố lượng tăng trong khi giá giảm. Trong đó, do lượng tăng làm kim ngạch tăng khoảng 214 triệu USD nhưng do giá giảm làm kim ngạch giảm khoảng 82 triệu USD.
 • 15/12/2020
 • 30 lượt xem

Nhập khẩu phân bón vào Việt Nam 11 tháng năm 2020 tăng do lượng trong khi giá giảm

Trong 11 tháng năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 3,44 triệu tấn phân bón các loại, trị giá 858 triệu USD, tăng khoảng 1,5% về lượng nhưng giảm 8,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019 tương ứng 82 triệu USD do yếu tố lượng tăng trong khi giá giảm.
 • 15/12/2020
 • 78 lượt xem

Tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa tuần từ ngày 14/5 đến 21/5/2020

Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tuần qua đạt 130 nghìn tấn với trị giá 145 triệu USD, giảm 14,2% về lượng và giảm 20,7% về trị giá so với tuần trước.
 • 27/05/2020
 • 50 lượt xem

Tình hình nhập khẩu thép tấm tháng 4/2020

Lượng thép tấm nhập khẩu trong tháng 04 năm 2020 về Việt Nam đạt 343,2 nghìn tấn với kim ngạch 110,6 triệu USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 28,1% về trị giá so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2019. Giá thép tấm nhập khẩu trung bình chung trong tháng 04/2020 ở mức 322,2 USD/tấn, giảm 4,1%...
 • 26/05/2020
 • 54 lượt xem

Tình hình xuất khẩu mặt hàng túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù tháng 3/2020

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, trong tháng 3/2020, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù đạt trên 304,1 triệu USD, tăng 20,98% so với tháng trước và tăng 1,43% so với tháng 3/2019.
 • 25/04/2020
 • 47 lượt xem