Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Dược phẩm, Thiết bị y tế

0 lượt tải về

Trong kỳ này, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng khá đạt ...triệu USD, tăng ...% so với kỳ trước. Còn lượng và kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm lượng nhưng lại tăng về kim ngạch so với kỳ trước đạt ... tấn với kim ngạch ...triệu USD...

 • 05/05/2021
 • 32 trang
 • 71 lượt xem
 • 120.000 đ

7 lượt tải về

Trong kỳ này, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng khá đạt ...triệu USD, tăng ...% so với kỳ trước. Còn lượng và kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đều tăng so với kỳ trước đạt ... tấn với kim ngạch ... triệu USD.

 • 26/04/2021
 • 32 trang
 • 159 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt ...triệu USD, giảm ...% so với kỳ trước. Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt ... tấn với kim ngạch ... triệu USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ (chiếm ...% tỷ trọng) đạt ... triệu USD.

 • 16/04/2021
 • 32 trang
 • 96 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta giảm mạnh so với kỳ trước kim ngạch đạt.... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam cũng giảm về cả lượng và trị giá so với kỳ trước đạt...

 • 22/03/2021
 • 32 trang
 • 55 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta kim ngạch tăng so với kỳ trước đạt... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam tăng rất mạnh so với kỳ trước, lượng và kim ngạch trong kỳ này đạt...

 • 16/03/2021
 • 32 trang
 • 99 lượt xem
 • 120.000 đ

1 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt 72,86 triệu USD tăng mạnh so với kỳ trước. Còn kim ngạch nhập khẩu trang thiết bị (TTB) y tế về Việt Nam đạt 7,7 triệu USD lại giảm so với kỳ trước.

 • 08/03/2021
 • 32 trang
 • 76 lượt xem
 • 120.000 đ

1 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt 62,86 triệu USD...Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 60,46 tấn với kim ngạch 4,82 triệu USD...

 • 22/02/2021
 • 65 trang
 • 192 lượt xem
 • 199.000 đ

4 lượt tải về

-Kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt khá 29,81 triệu USD... -Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 62,58 tấn với kim ngạch 4,21 triệu USD...

 • 11/01/2021
 • 32 trang
 • 214 lượt xem
 • 100.000 đ

5 lượt tải về

-Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt khá 52,57 triệu USD. -Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 104 tấn với kim ngạch 3,46 triệu USD.

 • 04/01/2021
 • 32 trang
 • 79 lượt xem
 • 100.000 đ
FREE

5 lượt tải về

Bản tin định kỳ HÀNG TUẦN cung cấp thông tin tổng hợp tình hình nhập khẩu dược phẩm, nguyên phụ liệu và trang thiết bị y tế từ nguồn dữ liệu của Tổng cục Hải quan. Phân tích chuyên sâu hàng tháng về các chủng loại, thị trường cung cấp, liên quan cùng các bảng dữ liệu.

 • 30/11/2020
 • 28 trang
 • 181 lượt xem
1 2 3 »