Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Dược phẩm, Thiết bị y tế

0 lượt tải về

Bản tin tuần số 48 năm 2021 (phát hành ngày 29/11/2021), nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng nhẹ so với kỳ trước, đạt ...triệu USD. Thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ này là... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm khá cả về lượng và trị giá đạt...

 • 01/12/2021
 • 32 trang
 • 8 lượt xem
 • 120.000 đ

1 lượt tải về

Bản tin tuần số 47 năm 2021 (phát hành ngày 22/11/2021), nhập khẩu dược phẩm vào nước ta giảm khá so với kỳ trước, đạt ...triệu USD. Mỹ Thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ này đạt... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam tăng khá về lượng và giảm nhẹ về trị giá đạt...

 • 23/11/2021
 • 32 trang
 • 138 lượt xem
 • 120.000 đ

3 lượt tải về

Bản tin tuần số 46 năm 2021 (phát hành ngày 15/11/2021), nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng nhẹ so với kỳ trước, đạt ...triệu USD. Thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ này là... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam tăng rất mạnh cả về lượng và trị giá đạt...

 • 16/11/2021
 • 32 trang
 • 177 lượt xem
 • 120.000 đ

2 lượt tải về

Bản tin tuần số 45 năm 2021 (phát hành ngày 08/11/2021), nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng khá so với kỳ trước, đạt ...triệu USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ đạt ...triệu USD. Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam tăng khá cả về lượng và trị giá đạt...

 • 09/11/2021
 • 36 trang
 • 159 lượt xem
 • 120.000 đ

1 lượt tải về

Bản tin tuần số 44 năm 2021 (phát hành ngày 01/11/2021), nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng khá so với kỳ trước đạt ... triệu USD. Bỉ là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ đạt ...triệu USD. Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm khá cả về lượng và trị giá đạt...

 • 02/11/2021
 • 32 trang
 • 57 lượt xem
 • 120.000 đ

2 lượt tải về

Bản tin tuần số 43 năm 2021 (phát hành ngày 25/10/2021), nhập khẩu dược phẩm vào nước ta giảm khá so với kỳ trước đạt ... triệu USD. Thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ đạt ...USD là ... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm nhẹ về lượng và tăng khá trị giá đạt...

 • 26/10/2021
 • 28 trang
 • 94 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Bản tin tuần số 42 năm 2021 (phát hành ngày 18/10/2021), nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng khá so với kỳ trước đạt ... triệu USD. Trung Quốc nhập khẩu lớn nhất trong kỳ đạt ...USD. Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm cả về lượng và trị giá đạt...

 • 26/10/2021
 • 32 trang
 • 69 lượt xem
 • 120.000 đ

1 lượt tải về

Bản tin tuần số 40 năm 2021 (phát hành ngày 04/10/2021), nhập khẩu dược phẩm vào nước ta giảm nhẹ so với kỳ trước đạt ... triệu USD. Thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ đạt ...USD là .... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm cả về lượng và trị giá đạt..

 • 04/10/2021
 • 32 trang
 • 230 lượt xem
 • 120.000 đ

0 lượt tải về

Bản tin tuần số 39 năm 2021 (phát hành ngày 27/9/2021), nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt ... triệu USD, tăng ...% so với kỳ trước. Trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ đạt ...USD. Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam giảm cả về lượng và trị giá đạt..

 • 29/09/2021
 • 32 trang
 • 289 lượt xem
 • 120.000 đ

3 lượt tải về

Bản tin tuần số 38 năm 2021 (phát hành ngày 20/9/2021), nhập khẩu dược phẩm vào nước ta tăng rất mạnh so với kỳ trước đạt ... triệu USD. Thị trường nhập khẩu lớn nhất trong đạt 27,00 triệu USD là... Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam tăng mạnh về lượng và trị giá đạt...

 • 20/09/2021
 • 32 trang
 • 213 lượt xem
 • 120.000 đ
1 2 3 4 5 »