Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Dược phẩm, Thiết bị y tế

-25%

8 lượt tải về

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường dược phẩm, logistics cho lĩnh vực dược phẩm cần có sự tăng tốc đổi mới cả về công nghệ và hạ tầng. Tiến bộ công nghệ sẽ là một trong những yếu tố chính thúc đẩy việc áp dụng các dịch vụ logistics quản lý nhiệt độ tại Việt Nam

  • 2.000.000 vnđ
  • 1.500.000 vnđ

0 lượt tải về

Kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam đạt ... triệu USD, tăng mạnh .... % so với kỳ nhập trước. Trong đó, Bỉ vượt lên là thị trường cung cấp dược phẩm lớn nhất với các mặt hàng tiêu biểu như: Vắc xin Infanrix Hexa h/liều 0,5ml; vắc xin Varilrix h/bơm tiêm + 2 kim tiêm

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu trang thiết bị (TTB) y tế của Việt Nam kỳ này đạt ... triệu USD, ...20,9% so với kỳ trước. Thị trường Nhật Bản dẫn đầu về cung cấp TTB y tế với kim ngạch ... triệu USD (chiếm 27,74% tỷ trọng); theo sau là các thị trường Singapore đạt kim ngạch ...triệu USD (chiếm 14,50%);

FREE

18 lượt tải về

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2023, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam đạt 323,74 triệu USD, tăng 9,78% so với tháng trước và tăng mạnh 23,76% so với cùng thời điểm năm 2022.

3 lượt tải về

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về cung cấp NPL dược phẩm đạt 115 tấn, trị giá là 4,21 triệu USD, chiếm 81% về lượng và 69% về trị giá nhập khẩu NPL dược phẩm của cả nước. Tiếp đến là nhập khẩu NPL dược phẩm từ Ấn Độ, Bỉ và Rumani…

2 lượt tải về

Thị trường cung cấp máy nhãn khoa và thiết bị trong 8 tháng năm 2023 khá phong phú, từ các thị trường chủ lực cung cấp máy nhãn khoa (bao gồm thiết bị) như: Thụy Sỹ, Đức, Mỹ… Trong đó, Thụy Sỹ dẫn đầu đạt; đứng sau là Đức; Mỹ; Nhật Bản;…

1 lượt tải về

Theo dõi giá của gần 700 lô hàng dược phẩm nhập về trong tuần nhận thấy giá .... so với giá nhập trong 8 tháng năm 2023, chỉ có một vài mặt hàng có giá.... như: Ibrance 125Mg (Palbociclib 125Mg) h/1 vỉ x 7v; Heparine Sodique Panpharma 5000 U.I./Ml (Heparin Sodium, 2500Iu/5Ml) h/10 lọ 5ml…

FREE

11 lượt tải về

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2023, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam đạt 289,4 triệu USD, tăng 4,31% so với tháng trước và tăng mạnh 30,63% so với cùng thời điểm năm 2022.

  • Miễn phí
FREE

2 lượt tải về

Theo số liệu Tổng cục Hải quan thống kê, 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam từ Vương quốc Anh đạt 295.90 triệu USD, tăng 9.4% so với tháng trước nhưng giảm 11.3% so với tháng 4/2022.

FREE

0 lượt tải về

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam từ Vương quốc Anh đạt 512,71 triệu USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

1 2 3 4 5 .. »