Dược phẩm, Thiết bị y tế

1 lượt tải về

Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt 62,86 triệu USD...Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 60,46 tấn với kim ngạch 4,82 triệu USD...

 • 22/02/2021
 • 65 trang
 • 68 lượt xem
 • 199.000 đ

4 lượt tải về

-Kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt khá 29,81 triệu USD... -Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 62,58 tấn với kim ngạch 4,21 triệu USD...

 • 11/01/2021
 • 32 trang
 • 151 lượt xem
 • 100.000 đ

5 lượt tải về

-Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt khá 52,57 triệu USD. -Còn nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 104 tấn với kim ngạch 3,46 triệu USD.

 • 04/01/2021
 • 32 trang
 • 41 lượt xem
 • 100.000 đ
FREE

5 lượt tải về

Bản tin định kỳ HÀNG TUẦN cung cấp thông tin tổng hợp tình hình nhập khẩu dược phẩm, nguyên phụ liệu và trang thiết bị y tế từ nguồn dữ liệu của Tổng cục Hải quan. Phân tích chuyên sâu hàng tháng về các chủng loại, thị trường cung cấp, liên quan cùng các bảng dữ liệu.

 • 30/11/2020
 • 28 trang
 • 69 lượt xem
FREE

17 lượt tải về

- Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt 63,61 triệu USD, tăng 13,53% so với kỳ trước. -Kỳ này, nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 58,51 tấn với kim ngạch 3,61 triệu USD, tăng 25,34% về lượng và tăng 6,8% về trị giá so với kỳ trước.

 • 16/11/2020
 • 28 trang
 • 165 lượt xem

0 lượt tải về

-Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt khá 56,03 triệu USD, giảm 14,52% so với kỳ trước. -Nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 46,68 tấn với kim ngạch 3,38 triệu USD, giảm 34,83% về lượng và giảm 25,06% về trị giá so với kỳ trước.

 • 09/11/2020
 • 28 trang
 • 75 lượt xem
 • 100.000 đ

0 lượt tải về

- Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt 48,22 triệu USD, giảm 5,64% so kỳ nhập trước. - Nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 36,32 tấn với kim ngạch 3,8 triệu USD, giảm 24,62% về lượng và giảm 31,78% về trị giá so với kỳ trước.

 • 05/11/2020
 • 32 trang
 • 48 lượt xem
 • 100.000 đ

0 lượt tải về

-Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt khá 65,55 triệu USD, giảm 5,89% so với kỳ trước. -Nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 71,63 tấn với kim ngạch 4,51 triệu USD, giảm 14,8% về lượng nhưng tăng 28,49% về trị giá so với kỳ trước.

 • 02/11/2020
 • 32 trang
 • 34 lượt xem
 • 100.000 đ

0 lượt tải về

-Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt khá 69,65 triệu USD, tăng 14% so với kỳ trước. -Nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 84,07 tấn với kim ngạch 3,51 triệu USD, tăng 95,47% về lượng nhưng giảm 4,88% về trị giá so với kỳ trước.

 • 26/10/2020
 • 32 trang
 • 34 lượt xem
 • 100.000 đ

0 lượt tải về

-Trong kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt khá 61,1 triệu USD. Đáng chú ý, Singapore vẫn là thị trường cung cấp dược phẩm lớn nhất trong kỳ với kim ngạch đạt gần 29 triệu USD. Nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 43,01 tấn với kim ngạch 3,69 triệu USD.

 • 19/10/2020
 • 32 trang
 • 23 lượt xem
 • 100.000 đ
1 2 »