Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong ba tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 250,78 triệu USD
Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 84,17 triệu USD, tăng 13,33%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 54,98 triệu USD, tăng 16,14% so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu xem chi tiết theo file đính kèm.
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển