Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Da giày

0 lượt tải về

Kim ngạch xuất khẩu giầy dép của nước ta trong 8 tháng năm 2022 đạt 16,4 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh như: Hoa Kỳ, Anh, Canada…

 • 08/09/2022
 • 29 trang
 • 174 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch xuất khẩu giầy dép của nước ta tháng 7/2022 tăng mạnh, ước tăng 69,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu một số chủng loại tăng mạnh như giầy da nam cao cổ, giầy da nữ cao cổ, dép giả da…

 • 05/08/2022
 • 24 trang
 • 282 lượt xem
 • 500.000 đ

2 lượt tải về

Kim ngạch xuất khẩu giầy dép của nước ta trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang một số thị trường như Hoa Kỳ, Pháp, Italy, Thụy Điển…tăng mạnh

 • 11/07/2022
 • 26 trang
 • 306 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch xuất khẩu giầy dép của nước ta trong 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 9,6 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh như Hoa Kỳ, Pháp, Italy, Thụy Điển…

 • 06/06/2022
 • 25 trang
 • 438 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch xuất khẩu giầy dép của nước ta trong 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh như Hoa Kỳ, Pháp, Italy, Thụy Điển…

 • 11/05/2022
 • 25 trang
 • 533 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

3 tháng năm 2022 kim ngạch xuất khẩu giầy dép của cả nước ước đạt 5,3 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh sang các thị trường...

 • 19/04/2022
 • 24 trang
 • 459 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Theo số liệu thống kê ước tính 2 tháng năm 2022 kim ngạch xuất khẩu giầy dép đạt 3,28 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, Trung Quốc …

 • 21/03/2022
 • 24 trang
 • 779 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Sản xuất hồi phục, xuất khẩu giầy dép đã có những tín hiệu tích cực, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý I/2022, thậm chí một số doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết tháng 8/2022.

 • 16/03/2022
 • 24 trang
 • 407 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu giầy dép năm 2021 và triển vọng xuất khẩu nhóm hàng này năm 2022 thế nào? Chi tiết thông tin sẽ được cập nhật trong báo cáo "XUẨT KHẨU GIÀY DÉP NĂM 2021 VÀ TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU NĂM 2022"

 • 13/01/2022
 • 20 trang
 • 257 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Xuất khẩu giầy dép phục hồi khá mạnh với kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2021 tăng 38,1% so với tháng trước.

 • 06/01/2022
 • 25 trang
 • 822 lượt xem
 • 500.000 đ
1 2 »