Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường lớn nhất Đông Nam Á này tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước với giá trị kim ngạch đạt 1,92 tỷ USD.

Hầu hết các nhóm hàng công nghiệp đều đạt được tốc độ tăng trưởng cao, góp phần làm gia tăng mạnh giá trị kim ngạch xuất khẩu trong kỳ, trong đó 03 nhóm hàng có giá trị tăng trưởng xuất khẩu cao nhất cũng là những nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất. Đó là: máy tính điện tử có tốc độ tăng trưởng 167,3%, đạt giá trị kim ngạch 261,12 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 95,1% đạt giá trị 150,28 triệu USD; sắt thép các loại tăng 93,6% với giá trị đạt 254,06 triệu USD. 

Tổng giá trị xuất khẩu của 03 nhóm hàng này đạt 665,46 triệu USD, chiếm 34,6% tổng giá trị xuất khẩu trong kỳ.

Than và Dầu mỡ thực vật tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu chính từ Indonesia trong 6 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị nhập khẩu nhóm hàng than và dầu mỡ thực vật từ Indonesia đạt 894,12 triệu USD, chiếm 24,7% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu từ Indonesia. Trong đó giá trị kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng than đạt 573,57 triệu USD, tăng 25,3% và nhóm dầu mỡ thực vật đạt 320,55 triệu USD, tăng 124% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu của Việt Nam từ Indonesia đạt 3,61 tỷ USD, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước.

Gojek sẽ gia tăng đầu tư vào Việt Nam 

Theo Tổng giám đốc Gojek, ông Kevin Aluwi, Gojek sẽ gia tăng đầu tư vào Việt Nam và Singapore. Việt Nam và Singapore là những thị trường nước ngoài trọng điểm, đóng góp rất quan trọng vào tăng trưởng và sự phát triển của hãng. Đây cũng là các thị trường đã mang lại lợi nhuận tối ưu trong đầu tư đối với hãng.

Tại Việt Nam, Gojek sẽ sớm cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe ô-tô bên cạnh dịch vụ vận chuyển bằng xe gắn máy, giao nhận và gọi giao đồ ăn. Đối với Singapore, hãng sẽ mở dịch vụ Gotaxi hay ứng dụng đặt xe taxi.

Vốn đầu tư FDI của Indonesia vào Việt Nam gia tăng

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ 01/01/2021 đến ngày 20/6/2021, Indonesia đã đầu tư vào Việt Nam với tổng mức vốn đầu tư đăng ký là 4,73 triệu USD thông qua 8 lần mua cổ phần vốn góp, đứng thứ 35 trên tổng số 80 nước tham gia vào đầu tư tại Việt Nam. 

Luỹ kế đến 20/6/2021, tổng số dự án còn hiệu lực mà Indonesia đầu tư vào Việt Nam là 99 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 611,57 triệu USD, đứng thứ 29 trên tổng số 140 nước có hoạt động đầu tư vào Việt Nam vào thời điểm hiện tại.
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công Thương