Số liệu thống kê của Cơ quan thống kê Đài Loan (DGBAS) cập nhật cho hay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong quý IV năm 2020 được điều chỉnh thành tăng trưởng 5,09% tăng 0,1% so với tính toán lần trước trong tháng 1/2021 và quý III cũng được điều chỉnh thành tăng trưởng 4,26% so với mức 3,92% công bố trước đó.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong năm 2020 đạt 3,11%, tăng 0,13% so với mức 2,98% công bố trong tháng 1/2021 với tốc độ tăng trưởng các quý lần lượt là (2,51%; 0,35%; 4,26% và 5,09%). Thu nhập bình quân đầu người/ GDP năm 2020 đạt 28.383 USD. DGBAS cũng dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm 2021 dự kiến đạt 4,64%, tăng 0,81% so với mức 3,83% kỳ dự báo trước trong tháng 11/2020. GDP bình quân đầu người sẽ đạt 39.810USD.

Theo thống kê của Cơ quan quản lý Tài chính Đài Loan (MOF), kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2021 của Đài Loan đạt 35,89 tỷ USD, tăng 29,1% so với tháng trước, và tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này là 19,1%). Lũy kế quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan đạt 97,94 tỷ USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này tăng 17,5%).

Cũng theo thống kê của MOF, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 3/2021 của Đài Loan đạt 32,23 tỷ USD, tăng 38,4% so với tháng trước và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này là tăng 19%). Lũy kế hết quý I/2021, kim ngạch nhập khẩu đạt 83,58 USD tỷ, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này tăng 14,2%).

Và như vậy, lũy kế quý I/2021, Đài Loan xuất siêu 14,36 tỷ USD, tăng 4,77 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Về đối tác, theo thống kê của Cơ quan quản lý ngoại thương Đài Loan (BOFT), hết tháng 3/2021 Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan chiếm tới 25,627% tổng kim ngạch ngoại thương của Đài Loan cùng kỳ. Trung Quốc cũng đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn nhất/ thị trường cung ứng hàng hóa lớn nhất của Đài Loan. Trong TOP 10 đối tác thương mại lớn nhất, các vị trí sau Trung Quốc lần lượt là Mỹ, Nhật Bản, Hồng Công, Hàn Quốc vv...

Cũng theo thống kê của BOFT, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Đài Loan với tổng kim ngạch thương mại song phương trong quý I/2021 đạt 4,73 tỷ USD, tăng 18,92% so với cùng kỳ.
Nguồn: Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc