Theo thống kê của Đài Loan (MOF), kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2021 của Đài Loan đạt 37,41 tỷ USD, tăng 7% so với tháng trước, và tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này là 29,7%).

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan đạt 170,32 tỷ USD , tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này tăng 22,6%).Cũng theo thống kê của MOF, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 5/2021 của Đài Loan đạt 31,25 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước song tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này là tăng 31,8%).

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu đạt 143,61 USD tỷ, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này tăng 18,6%). Và như vậy, trong tháng 5/2021 Đài Loan đạt mức 6,16 tỷ USD thặng dư thương mại, tăng 1,34 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng 2021, Đài Loan xuất siêu 26,7 tỷ USD, tăng 9,86 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Thống kê Tháng 5/2021 Lũy kế 5 tháng /2021
Kim ngạch Tăng/giảm Kim ngạch Tăng/giảm
Kim ngạch % Kim ngạch %
Tính theo đơn vị trăm triệu USD
Xuất khẩu 374.1 104.1 38.6 1,703.20 394.8 30.2
Nhập khẩu 312.5 90.7 40.9 1,436.10 296.2 26
Xuất siêu 61.6 13.4 27.9 267 98.6 58.6
Tính theo đơn vị trăm triệu NT$
Xuất khẩu 10,479 2,398 29.7 48,210 8,883 22.6
Nhập khẩu 8,755 2,114 31.8 40,651 6,380 18.6
Xuất siêu 1,724 284 19.7 7,560 2,503 49.5

Về đối tác, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan trong 5 tháng đầu năm chiếm 25,42% tổng thị phần kim ngạch xuất nhập khẩu (28,34% thị phần xuất khẩu; 21,95% thị phần nhập khẩu) của Đài Loan trong 5 tháng đầu năm. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hồng Công và Hàn Quốc lần lượt là 5 đối tác trong TOP5 của Đài Loan. Cũng theo thống kê của Đài Loan, từ tháng 2/2021 đến nay, Việt Nam đã vượt qua Đức trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Đài Loan.
 Nguồn: Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc