Hiện nay, để tìm kiếm thông tin trên thị trường quốc tế giúp doanh nghiệp (DN) có cơ hội phát triển. Có khoảng 95% người tiêu dùng trên thế giới ở ngoài Hoa Kỳ đã tìm đến nguồn thông tin và dịch vụ của website www.trade.gov.

DN khi liên hệ sẽ được trợ giúp trong việc tìm kiếm người mua và đối tác mới. DN có thể dùng các tùy chọn để tìm người mua hoặc đối tác phù hợp.

Ngoài ra còn có các thông tin về triển lãm thương mại, chức năng/nhiệm vụ các tổ chức thương mại, dịch vụ.
 
DN có thể sử dụng các lựa chọn tùy chỉnh và thương mại điện tử với hỗ trợ của các CQNNN, Hiệp hội ngành hàng để nắm bắt thông tin về kênh bán hàng, các dịch vụ  hỗ trợ, TMĐT…
Chi tiết xem tại liên kết sau:

https://www.trade.gov/find-buyers-and-partners

Nguồn: Chi nhánh Thương vụ Houston - Hoa Kỳ