Foodtech Packtech (FTPT) là triển lãm thương mại công nghệ chế biến, đóng gói và sản xuất thực phẩm lớn nhất New Zealand. Hoạt động mạnh mẽ trong hơn 20 năm, sự kiện miễn phí tham dự này mang các chuyên gia trong ngành và những người ra quyết định lại với nhau, cung cấp một diễn đàn để giáo dục, thảo luận và chia sẻ kiến thức và chuyên môn, đóng vai trò quan trọng trong sự bền vững và tăng trưởng của ngành.

Chỉ tổ chức hai năm một lần FTPT là sự kiện không thể bỏ qua, mang đến cho khách tham quan cơ hội gặp gỡ trực tiếp với các chuyên gia và khám phá những ý tưởng mới nhất, công nghệ mới nhất và những phát triển mới nhất trong ngành công nghệ sản xuất và đóng gói F&B.

Với sự kiện Triển lãm Xử lý Vật liệu & Hậu cần, sự kiện năm 2021 thu hút khoảng hơn 250 công ty triển lãm trong nước và quốc tế và khoảng hơn 4.500 khách tham quan đủ tiêu chuẩn - một sự kiện bắt buộc đối với bất kỳ ai tham gia vào một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất của New Zealand. 

Doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: https://www.foodtechpacktech.co.nz/. 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand