Ngày 17/9/2020, Ủy ban châu ÂU đã ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược xanh của EU nhằm giảm ít nhất 55% lượng khí thải nhà kính của EU vào năm 2030 so với mức năm 1990 và đạt sự trung hòa về khí hậu vào năm 2050.

Thực hiện chương trình hành động của EU, Đan Mạch đã ban hành các chương trình hành động riêng liên quan đến vấn đề khí hậu, giảm lượng phát thải CO2.

Đan Mạch đặt ra mục tiêu tới năm 2030 sẽ giảm 70% lượng phát thải so với mức độ của năm 1990 và hướng tới lượng phát thải bằng 0 vào năm 2050.

Đan Mạch đưa ra một số biện pháp để thực hiện mục tiêu trong Chương trình hành động của mình như:

-         Thành lập các hòn đảo năng lượng đầu tiên trên thế giới - với 5GW với năng lượng gió ngoài khơi. Đan Mạch đang xây dựng một hòn đảo năng lượng sử dụng năng lượng gió ngoài khơi để cung cấp năng lượng xanh cho hệ thống điện khí hóa của Đan Mạch và cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình của Đam Mạch. Ngoài ra, Đan Mạch còn hướng đến xuất khẩu năng lượng sạch này sang các nước láng giềng;

-         Thành lập các quỹ mới cho năng lượng gió, khí sinh học và năng lượng mặt trời trên bờ;

-         Đầu tư vào các công nghệ thế hệ tiếp theo: Power-to-X (PtX), sử dụng và lưu trữ thu giữ carbon (CCUS);

-         Chương trình hỗ trợ khí sinh học và các loại khí xanh khác;

-         Các biện pháp tiết kiệm năng lượng;

-         Quỹ giao thông xanh (bao gồm cả việc xây dựng cơ sở hạ tầng thu phí cho xe điện);

Thuế CO2 sẽ được đưa ra để đánh lên lượng phát thải CO2 ra môi trường và sẽ được tăng dần lên đáng kể.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển