Xin trân trọng giới thiệu Bản tin thị trường tháng 5/2021 do Thương vụ Việt Nam tại Philippines biên soạn.

Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm dưới đây.
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Philippines