Xin trân trọng giới thiệu Bản tin thị trường Pakistan tháng 5/2021 do Thương vụ Việt Nam tại Pakistan biên soạn.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm!
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Pakistan