Xin giới thiệu tới quý bạn đọc Bản tin thị trường Israel tháng 5/2021 do Thương vụ Việt Nam tại Israel biên soạn.

Xin xem file đính kèm các phụ lục liên quan./.
Tải file đính kèm
5 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Israel