Lượng thép tấm nhập khẩu trong tháng 04 năm 2020 về Việt Nam đạt 343,2 nghìn tấn với kim ngạch 110,6 triệu USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 28,1% về trị giá so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2019. Giá thép tấm nhập khẩu trung bình chung trong tháng 04/2020 ở mức 322,2 USD/tấn, giảm 4,1% so với tháng trước và giảm 5,0% so với cùng kỳ năm 2019. 
Tính chung 04 tháng năm 2020, tổng lượng thép tấm nhập khẩu về Việt Nam đạt hơn 1,37 tỷ tấn, tăng 93,5% so với 04 tháng đầu năm 2019. Giá thép tấm nhập khẩu trung bình chung trong 04 tháng năm 2020 ở mức 629 USD/tấn, giảm 0,93% so với cùng kỳ năm trước.
Biểu đồ 7: Diễn biến lượng và giá thép tấm nhập khẩu của Việt Nam năm 2020
  
(Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan)
Về thị trường nhập khẩu:
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... vẫn là những thị trường nhập khẩu thép tấm chủ yếu của Việt Nam trong tháng 04 năm 2020.
Trong đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu thép tấm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 81,2% tổng lượng thép tấm nhập khẩu của Việt Nam. Nhập khẩu thép tấm từ Trung Quốc trong tháng 04/2020 đạt 281,8 nghìn tấn với trị giá 49,2 triệu USD, giảm cả về lượng và kim ngạch so với tháng trước đó, với mức giảm lần lượt là 8,1% và 50%. 
Tiếp đến là thị trường Nhật Bản chiếm 9,6%; Hàn Quốc chiếm 5,3%;  Đài loan chiếm 1,6%… 

Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép tấm tháng 04/2020 và 4 tháng 2020
Tháng 04/2020
(Tỷ trọng tính theo lượng)
 4 tháng đầu năm 2020
(Tỷ trọng tính theo lượng)
 (Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan) 
Bảng 7: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu thép tấm của Việt Nam tháng 04 năm 2020

(Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan) 
Bảng 8: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu thép tấm của Việt Nam 04 tháng năm 2020
 
(Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan)