Cục Tiêu chuẩn, Bộ Công Thương Philippines (PLP) thực thi quy định chứng nhận bắt buộc đối với gạch men từ 25/2/2021 căn cứ trên Chỉ thị DAO 20-09 của Bộ Công Thương công bố ngày 28/12/2020. 

Quy định kỹ thuật liên quan đến chứng nhận sản phẩm bắt buộc áp dụng đối với gạch men được sản xuất qua quy trình ép đùn và ép khô thông thường, cả sản phẩm nội địa và nhập khẩu. 
Theo quy định tại CT DAO 20-09, các nhà sản xuất gạch men trong nước hiện phải đảm bảo Giấy phép Dấu chứng nhận Chất lượng Tiêu chuẩn Philippine (PS) trước khi bán và phân phối sản phẩm của mình. Trong khi đó, các nhà nhập khẩu phải có Giấy xác nhận (SOC) đối với từng chuyến hàng và từng vận đơn gạch men đã có chứng nhận PS hoặc GCN Thông quan nhập khẩu (ICC) đối với gạch men chưa có chứng nhận PS cũng cho từng chuyến và từng vận đơn. 
DTI-BPS đã tiến hành hiệp thương công khai về quy chuẩn kỹ thuật mới cho gạch men vào ngày 15/1/2021, thảo luận về những điểm chính của CT DAO số 20-09, có sự tham gia của các bên liên quan tư nhân và các Sở Công thương cấp tỉnh và khu vực. DTI-BPS đã trả lời những vấn đề liên quan tới quy định tại CT DAO số 20-09 về các nhãn hiệu quy định phải có trên bao bì của sản phẩm gồm: 
1. Tên thương mại hoặc tên thương hiệu sp đã đăng ký 
2. Nhãn hiệu đã đăng ký hợp lệ 
3. Tên doanh nghiệp và địa chỉ của nhà nhập khẩu và nhà sản xuất (nếu nhập khẩu) 
4. Nước xuất xứ 
5. Kích thước 
6. Tỷ lệ hấp thụ nước của sản phẩm 
7. Phương pháp tạo hình (ép đùn hay ép khô...) 
8. Nhóm và phân nhóm dựa trên phạm vi hấp thụ 
9. Bản chất của bề mặt (tráng men (GL) hoặc không tráng men (UGL)...) 
10. Mục đích sử dụng (gạch lát nền, gạch ốp tường hoặc gạch hồ bơi...) 
11. Tham chiếu đến phụ lục tiêu chuẩn áp dụng (ví dụ: PNS ISO 13006: 2019 Phụ lục C) 
12. Lượng sản phẩm đóng gói/ hộp 
13. Số lô sản xuất 
14. Chứng nhận Tiêu chuẩn PLP PS (nếu có) Theo DTI-BPS, quy định các nhãn hiệu là để sử dụng truy xuất nguồn gốc, xác minh gạch men được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu và hướng người tiêu dùng chỉ chọn các sản phẩm được DTI chứng nhận.