Trong 11 tháng năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 3,44 triệu tấn phân bón các loại, trị giá 858 triệu USD, tăng khoảng 1,5% về lượng nhưng giảm 8,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019 tương ứng 82 triệu USD do yếu tố lượng tăng trong khi giá giảm. Trong đó, do lượng tăng làm kim ngạch tăng 81 triệu USD nhưng do giá giảm làm kim ngạch giảm 163 triệu USD. 

Giá nhập khẩu phân bón NPK trung bình từ thị trường Hoa Kỳ đã sụt giảm từ tháng 7/2020 trở lại đây, đến tháng 11/2020 đạt khoảng 111USD/tấn-CIF. Trong khi đó, giá nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc và Thái Lan lại tăng nhẹ, lần lượt đạt 360 USD/tấn và 418 USD/tấn. 
 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Đối với mặt hàng phân Ure N46%, giá nhập khẩu trung bình từ thị trường Trung Quốc tăng trong khi lại giảm ở các lô hàng nhập khẩu từ Nga, Ma-lai-xi-a và tương đối ổn định ở thị trường In-đô-nê-xi-a.
 

Đối với nhập khẩu phân bón Kali, trong tháng 11/2020, giá nhập khẩu đã tăng từ cả 3 thị trường chính là Ấn Độ, Trung Quốc và Ca-na-da, lần lượt đạt mức 280, 207 và 256 USD/tấn CIF. 
 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Chi tiết xem lại báo, bản tin thuộc chuyên ngành Phân bón