Cơ quan hóa chất Thụy Điển đã khởi xướng dự án giám sát các chất độc hại trong các sản phẩm mùa hè như bồn tắm hơi, nệm đi biển, dép đi trong nhà tắm, máy làm mát, thiết bị câu cá và các sản phẩm làm vườn.

Dự án sẽ giám sát trên các cửa hàng trực tuyến và các trạm xăng dầu nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ người tiêu dùng tiếp xúc với chất độc hại.

Dự án kiểm tra sẽ tập trung vào các sản phẩm mà Cơ quan hóa chất Thụy Điển thấy có vấn đề như nhựa PVC mềm có thể tìm thấy trong đồ bơm hơi mùa hè, đồ điện tử rẻ tiền có thể chứa chì và cadimi và vật liệu tạo bọt trong dép đi trong nhà tắm…

Việc kiểm tra các chất độc hại này sẽ tuân thủ theo Quy định về REACH của EU.

* REACH, viết tắt từ Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, là một quy định mới trong EU về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất, gồm các nội dung Đăng ký (Registration), Đánh giá (Evaluation), Chứng nhận (Authorisation) và Hạn chế các chất hóa học (Restriction of Chemical substances). Quy định này được ban hành ngày 01/06/2007 và sẽ được thực hiện trong nhiều giai đoạn trong vòng 10 năm.

Mục đích của quy định này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho con người và môi trường bằng cách áp dụng các phương pháp đánh giá độ nguy hại của các chất mà không ảnh hưởng đến lưu thông hóa chất trong thị trường EU.

Trong danh mục bắt buộc khai báo bao gồm tất cả các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp, liên quan đến hàng tiêu dùng như hóa chất, nhuộm, in, vải sợi, may mặc, giày dép, đồ chơi, đồ điện tử, vật dụng trong nhà, đồ gỗ, mỹ phẩm, chất liệu tạo hương thơm trong nến, sơn...

REACH là Quy Định pháp luật của EU áp dụng trong tất cả 27 nước thuộc EU. Khi áp dụng luật này thì việc xuất khẩu vào các quốc gia này cũng phải tuân thủ REACH y như các nước thuộc EU.
 Nguồn:Thương vụ Việt Nan tại Thụy Điển