- Quý 1 năm 2020, lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam đạt 46,2 nghìn tấn, trị giá 8,4 triệu USD, giảm 69,3% về lượng và giảm 63,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. 
- Quý 1 năm 2020, lượng nhập khẩu cám mỳ về Việt Nam đạt 135 nghìn tấn, trị giá 26 triệu USD, giảm 11,8% về lượng và giảm 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. 


1. Cám gạo: 
Thế giới: 

Theo Hiệp hội ép dầu quốc gia Ấn Độ, xuất khẩu cám gạo của nước này trong niên vụ 2019/2020 (tính từ tháng 04/2019- 2/2020) đạt 183,6 nghìn tấn, giảm so với 429,7 nghìn tấn của niên vụ trước. 
Giá xuất khẩu cám gạo của Ấn Độ trong tháng 3/2020 ở mức 170 USD/tấn, giảm 12 USD/tấn so với tháng trước và tăng 18 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo giá xuất khẩu cám gạo của Ấn Độ trong những tháng tới ổn định ở mức cao lượng xuất khẩu mặt hàng này của Ấn Độ giảm, nguồn cung hạn hẹp. 
Trong nước: 
Theo số liệu thống kê, trong tháng 3 năm 2020, lượng cám gạo nhập khẩu về Việt Nam đạt 20,9 nghìn tấn, trị giá 3,5 triệu USD, tăng 36,1% về lượng và tăng 19,6% về trị giá so với tháng trước, nhưng giảm 52,5% về lượng và giảm 50,1% về trị giá so với tháng 3/2019. Giá nhập khẩu trung bình cám gạo của Việt Nam trong tháng 3 năm 2020 ở mức 166 USD/tấn, giảm 12,1% so với tháng trước nhưng tăng 5,2% so với tháng 3/2019. Tính chung quý 1 năm 2020, lượng nhập khẩu cám gạo đạt 46,2 nghìn tấn, trị giá 8,4 triệu USD, giảm 69,3% về lượng và giảm 63,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Lượng nhập khẩu cám gạo về Việt Nam trong những tháng tới dự kiến đạt từ 15- 25 nghìn tấn/tháng, với giá nhập khẩu trung bình từ 165- 175 USD/tấn.
Lượng và giá nhập khẩu cám gạo năm 2019- 2020
 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Bảng thị trường cung cấp cám gạo cho việt nam quý 1 năm 2020 (Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD)
Một số doanh nghiệp nhập khẩu TACN&NL từ Ấn Độ quý 1 năm 2020