Năm 2020 chỉ số giá xuất khẩu nhóm hàng nông thủy sản của Việt Nam giảm trong 5 tháng đầu năm nhưng tăng trong những tháng còn lại của năm. 

Hiện nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 15 thế giới và hiện có mặt ở trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, một số nông sản lớn, chủ lực đã khẳng định được vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Năm 2020, xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng liên tục cả về số lượng thị trường, sản lượng và giá trị, thặng dư thương mại tăng cao. Nhiều mặt hàng của Việt Nam như gỗ và lâm sản, thủy sản, cà phê, hạt điều, cao su, gạo, rau củ… tiếp tục là những mặt hàng đạt giá trị trên 1 tỉ USD, thậm chí có 6 mặt hàng đạt trên 2 tỉ USD.
Theo tính toán từ số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, năm 2020 chỉ số giá xuất khẩu nhóm nông thủy sản giảm 1,33% do 6/9 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 2 nhóm hàng chỉ số giá giảm trên 10% là hạt điều và hạt tiêu; ngược lại, chỉ số giá gạo tăng cao nhất 8,81%, tiếp đến là quả các loại tăng 7,31%; 3 nhóm còn lại tăng dưới 3%.
Riêng tháng 12/2020, chỉ số giá xuất khẩu nhóm hàng nông thủy sản ước đạt 89,68% so với kỳ gốc năm 2015, đổi chiều tăng 1,93% so với tháng trước và tăng 0,24% so với cùng tháng năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do 5 nhóm hàng có chỉ số giá tăng gồm: cá các loại đổi chiều tăng, cà phê đổi chiều tăng, gạo đổi chiều tăng, hạt tiêu đổi chiều tăng, cao su tăng tháng thứ 4 liên tiếp. Ngược lại, có 6 nhóm hàng chỉ số giá xuất khẩu giảm, trong đó hạt điều giảm thêm 1,79%, chè giảm thêm 0,84%; 3 nhóm rau củ rễ ăn được, quả các loại, sắn & sản phẩm từ sắn đổi chiều giảm. 
So với tháng 12/2019, chỉ số giá xuất khẩu nhóm nông thủy sản tăng ở 6/11 nhóm hàng. Chỉ số giá cao su tăng nhiều nhất với 18,89%, tiếp đến là gạo tăng 16,63%, hạt tiêu tăng 12,09%, quả các loại tăng 9,95%, rau củ rễ ăn được tăng 4,46% và cà phê tăng 2,49%. Ngược lại, chỉ số xuất khẩu giá hạt điều giảm nhiều nhất với 15,29%, các nhóm còn lại giảm dưới 2% gồm có: cá các loại, động vật giáp xác, động vật thân mềm, chè, sắn và sản phẩm từ sắn.
Tính chung năm 2020, chỉ số giá xuất khẩu nhóm hàng này giảm 1,33% so với năm trước do 6/9 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với năm trước. Trong đó, có 2 nhóm hàng chỉ số giá giảm trên 10% là hạt điều và hạt tiêu; các nhóm có chỉ số giá giảm dưới 10% là sắn & sản phẩm sắn, rau củ dễ ăn được, cá các loại và cà phê. 
Ngược lại, chỉ số giá xuất khẩu gạo tăng cao nhất 8,81%, tiếp đến là quả các loại tăng 7,31%; 3 nhóm còn lại tăng dưới 3% gồm: động vật giáp xác động vật thân mềm, cao su và chè tăng ít nhất.
Chỉ số giá xuất khẩu một số nhóm hàng nông, thủy sản tháng 12/2020
Đvt: %
 

 (Nguồn: Tổng hợp tính toán từ Tổng cục Hải quan)