Theo nhóm hàng
So với tháng 01/2021, chỉ số giá đổi chiều tăng do nhóm xuất khẩu chính mã HS 08.01.32 (hạt điều đã bóc vỏ) đổi chiều tăng 1,52% nhưng nhóm HS 20.08.19 (hạt điều chế biến) giảm thêm 1,15%. Một số chủng loại hạt điều đã bóc vỏ xuất khẩu chính có kim ngạch lớn như: điều nhân W320, điều nhân WW240, điều nhân WW320, điều nhân W240...
So với tháng 02/2020, chỉ số giá cả 2 nhóm đều giảm, hạt điều đã bóc vỏ giảm 16,47% và hạt điều chế biến giảm 29,12%.
Tính chung 2 tháng năm 2021 chỉ số giá giảm ở 2 nhóm chính hạt điều đã bóc vỏ và hạt điều chế biến lần lượt 16,37% và 26,55% so với cùng kỳ năm 2020.
 
Giá hạt điều xuất khẩu từng tháng năm 2020 - 2021
ĐVT: USD/tấn

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

Kim ngạch nhóm hàng hạt điều xuất khẩu 2 tháng năm 2021 ước đạt 442 triệu USD, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm trước tương ứng 127 triệu USD. Trong đó, do lượng tăng làm kim ngạch tăng 69% tương ứng kim ngạch 180 triệu USD nhưng do giá giảm 16,95% tương ứng với kim ngạch 53 triệu USD. Như vậy kim ngạch hạt điều xuất khẩu 2 tháng năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020 do yếu tố lượng tăng trong khi giá giảm.

Giá một số loại điều xuất khẩu trong tháng 02/2021 như sau:
- Điều nhân WW320 giá trung bình đạt 5.742 USD/tấn-FOB giảm 102 USD/tấn so với tháng 01/2021 và giảm 747 USD/tấn so với tháng 02/2020. Điều nhân WW210 giá trung bình đạt 7.974 USD/tấn-FOB tăng 43 USD/tấn so với tháng 1/202 nhưng giảm 784 USD/tấn so với tháng 02/2020.
- Điều nhân W320 giá trung bình đạt 6.228 USD/tấn-FOB giảm 305 USD/tấn so với tháng 01/2021 và giảm 1.869 USD/tấn so với tháng 02/2020. Điều nhân W240 giá trung bình đạt 7.281 USD/tấn-FOB giảm 252 USD/tấn so với tháng 01/2021 và giảm 1.231 USD/tấn so với tháng 02/2020.
Theo thị trường
So với tháng 01/2021, chỉ số giá sang I-xra-en tăng nhiều nhất với 8,92%, tiếp đến sang Ấn Độ tăng 7,12% và tăng ít nhất sang Trung Quốc với 0,58%. Ngược lại, chỉ số giá sang Thái Lan giảm nhiều nhất với 8,22% và giảm ít nhất sang Hoa Kỳ với 0,57%.
So với tháng 02/2020, chỉ số giá giảm nhiều nhất sang Nhật Bản với 28,06% và giảm ít nhất sang Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất với 1,39%. Ngược lại, có 2 thị trường chỉ số giá tăng là Pháp tăng 17,71% và I-ta-li-a tăng 1,22%.
So với tháng 2 năm 2020, chỉ số giá hạt điều xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đều giảm, giảm nhiều nhất sang Nhật Bản với 27,8% và giảm ít nhất sang Hồng Kông (Trung Quốc) với 3,52%.
Xuất khẩu điều năm 2021 sẽ khả quan
Năm 2021 ngành hàng điều được dự báo có triển vọng xuất khẩu khả quan nhờ các Hiệp định thương mại tự do.
Theo kế hoạch sản xuất trồng trọt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích cây điều của cả nước năm 2021 còn 297 nghìn ha (bằng 99,7% so với năm 2020), sản lượng điều thô đạt 360 nghìn tấn, năng suất bình quân đạt 1,29 tấn/ ha.
Dự kiến giá điều nhân có xu hướng tăng trong thời gian tới do lượng cung điều nhân trong nước không nhiều trong khi giá mua điều thô vẫn đang cao nên các nhà chế biến rất thận trọng trong việc nhập điều thô.
Bên cạnh đó, dự báo giá hạt điều năm 2021 nhiều khả năng sẽ phục hồi do giá năm 2020 đã giảm xuống mức thấp. Đồng thời, xuất khẩu hạt điều sẽ chậm lại trong quý I/2021 theo yếu tố chu kỳ. Các nước Hoa Kỳ và châu Âu giảm nhập khẩu do đã đẩy mạnh nhập khẩu thời điểm cuối năm 2020. Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu hạt điều cả năm 2021 nhìn chung sẽ khả quan nhờ các Hiệp định thương mại.