Trong bối cảnh dịch Covid 19 gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa, thực hiện chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Công Thương, Vụ Thị trường châu Á- châu Phi về công tác xúc tiến thương mại và hỗtrợ doanh nghiệp, Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc sẽ tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu và cung cấp thông tin sang thị trường Bờ Biển Ngà nhằm cung cấp các thông tin hữu ích phục vụ các doanh nghiệp quan tâm (nếu đủ SLTD), cụ thể như sau:

Tên gọi: Phiên tư vấn xuất khẩu trực tuyến sang thị trường Bờ Biển Ngà.

Mục đích và nội dung: nhằm trao đổi, cung cấp thông tin hữu ích về thị trường tới các doanh nghiệp quan tâm.

Hình thức và địa điểm: Trực tuyến, trên nền tảng SKYPE.

Thời gian: 15h00, ngày 8/9/2021 (Theo giờ Việt Nam).  Thời lượng dự kiến: 2 tiếng.

Chi phí: Miễn phí.

Số lượng: Tối đa 50 DN.

Đăng ký tham dự: Đường link đăng ký tham dự:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoUms3LUBImtzhxrs3Ljo9MWUOOGN365Sq4UcLpiYD-00dJw/viewform?usp=sf_link

Ban Tổ chức sẽ gửi Chương trình và đường link phòng họp tới các doanh nghiệp đăng ký tham dự, đồng thời gửi link test đường truyền. Buổi test diễn ra từ 15h00-15h30, ngày 7/9/2021 (Theo giờ Việt Nam).

Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Bờ Biển Ngà trân trọng thông báo và kính mời./. 
(Thông báo này thay cho Giấy mời)
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Maroc