Hội chợ trà và cà phê thế giới (Tea & Coffee World Cup) năm 2021 do Tạp chí Thương mại trà và cà phê tổ chức sẽ được khai mạc vào ngày 8/9/2021, dưới hình thức trực tuyến, 24/7, kéo dài trong vòng 1 tháng.

Đây là hội chợ chuyên ngành dành cho các doanh nghiệp kinh doanh từ khâu xuất nhập khẩu nguyên liệu, đến rang xay, hậu cần, và pha chế.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và tìm kiếm khách hàng trong bối cảnh dịch Covid kéo dài.

Thông tin chi tiết, xin xem tại https://www.tcworldcup.com 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển