Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương (PVTM) nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn và bộ phận của bàn, ghế và bộ phận của ghế có xuất xứ từ Trung Quốc và Ma-lai-xi-a (Hồ sơ) của đại diện ngành sản xuất trong nước.

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Cục PVTM – Bộ Công Thương đã có công văn số 447/PVTM-P1 thông báo hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Để đảm bảo đánh giá chính xác các nội dung nêu trong Hồ sơ, Bộ Công Thương gia hạn thời hạn ban hành quyết định việc điều tra hoặc không điều tra thêm ba mươi (30) ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương 2017.

Cục PVTM – Bộ Công Thương trân trọng thông báo./.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại