Cổng thông tin điện tử của Cơ quan quản lý Y tế và Phúc lợi Đài Loan (MOHW) vừa cho đăng toàn văn thông báo về tiêu chuẩn cho phép vi sinh vật đối với hàng hóa mỹ phẩm (List of Microorganisms Limits in Cosmetic Products) .

Theo đó, quy định mới do MOHW ban hành được căn cứ vào Khoản 3 Điều 6 Luật Quản lý An toàn vệ sinh mỹ phẩm. Với quy định mới này, Đài Loan quy định:

- Mỹ phẩm cho trẻ em dưới ba tuổi dùng quanh mắt và niêm mạc yêu cầu số sinh khuẩn ở mức dưới 100CFU/g hay CFU/mL. Các loại mỹ phẩm khác là dưới 1000CFU/g hay CFU/mL.

- Tất cả các loại mỹ phẩm không được phát hiện Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus hoặc Candida albicans vv...

Thông cáo báo chí của MOHW cũng cho biết, ngoài các thành phần bị cấm và hạn chế, các thành phần khác có ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn, thành phần, hàm lượng, bộ phận sử dụng của chúng, các phương pháp sử dụng và các vấn đề khác cần tuân thủ vv.... việc MOHW sửa đổi lần này bổ sung mức tiêu chuẩn mỹ phẩm cho trẻ em dưới ba tuổi và không được phát hiện các sinh khuẩn là để tăng cường tính an toàn của mỹ phẩm, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng.

Quy định mới này của Đài Loan sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

Chi tiết về quy định như phụ lục đính kèm./.
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc