Cơ quan Kiểm nghiệm phòng dịch động thực vật Đài Loan (BAPHIQ)vừa có văn bản gửi Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc thông báo về việc Đài Loan tiếp tục gia hạn áp dụng biện pháp tạm thời đối với Chứng thư kiểm dịch cho các sản phẩm động thực vật nhập khẩu vào Đài Loan.

Theo BAPHIQ, dịch Covid-19 đã tác động tới việc cấp phát và chuyển bản chính của Chứng thư kiểm dịch cho các sản phẩm động thực vật nhập khẩu vào Đài Loan, dẫn tới khó khăn trong công tác thông quan các sản phẩm hàng hóa liên quan. Để tạo thuận lợi hóa thương mại, Đài Loan tiếp tục áp dụng biện pháp tạm thời đối với Chứng thư kiểm dịch cho các sản phẩm động thực vật nhập khẩu vào Đài Loan, cụ thể:

Bản chụp Chứng thư kiểm dịch cần được nộp trước khi thông quan hàng hóa động thực vật liên quan nhập khẩu vào Đài Loan. Cơ quan kiểm dịch nước xuất khẩu cần chuyển bản chụp này cho Cơ quan đại diện ngoại giao nước đó tại Đài Loan, hoặc Cơ quan đại diện của Đài Loan tại nước đó để các đơn vị này gửi thư điện tử hoặc fax tới BAPHIQ hoặc các chi nhánh của BAPHIQ để làm cơ sở xác minh tính thật giả của Chứng thư; đồng thời nhà nhập khẩu (Đài Loan) cần cung cấp Bản cam kết sẽ nộp bản chính của Chứng thư để chứng thực sản phẩm kiểm dịch đạt yêu cầu mới kết thúc quy trình kiểm dịch thông quan.

Cơ quan kiểm dịch các nước xuất khẩu, nếu có thể cung cấp mã QR hoặc cổng thông tin điện tử chính thức có thể kiểm tra hoặc tải về các thông tin liên quan của Chứng thư để BAPHIQ có thể kiểm tra, xác nhận. Trong trường hợp này có thể miễn việc chuyển bản chụp Chứng thư như đã nêu ở trên.

Như vậy, đây là lần thứ 3 Đài Loan quyết định gia hạn áp dụng biện pháp này. Theo BAPHIQ, tình hình dịch bênh Covid-19 hiện nay vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia, do đó phía Đài Loan quyết định một lần nữa gia hạn áp dụng biện pháp này đến ngày 31 tháng 12 năm 2021./.
Nguốn: Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc