Cơ quan quản lý Nông nghiệp Đài Loan (COA) vừa có văn bản gửi Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc thông báo về việc sửa đổi Phần 1 Điểm 10 Mục B Điều kiện kiểm dịch đối với thực vật, sản phẩm thực vật nhập khẩu có điều kiện của Quy định kiểm dịch thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu vào Đài Loan.

Theo đó, tại lần sửa đổi này, Đài Loan chính thức đưa 02 tạp cỏ gồm: Muhlenbergia capillarisvàMuhlenbergia reverchonii trở thành đối tượng kiểm dịch trong Danh sách sinh vật gây hại, nâng tổng số tạp cỏ trong Danh sách này lên con số 288 loài.

Theo yêu cầu của Điểm 10 này, thực vật hoặc sản phẩm thực vật nhập khẩu vào Đài Loan đã được kết quả kiểm dịch chứng minh có các sinh vật gây hại trong Danh sách này phải được xử lý kiểm dịch thích hợp để xác nhận rằng sinh vật gây hại đã được loại bỏ hoàn toàn trước khi nhập khẩu. Nếu không có phương pháp xử lý kiểm dịch thích hợp để loại bỏ dịch hại, nó nên được trả lại hoặc tiêu hủy.

Quý độc giả quan tâm xin tham khảo tại phụ lục đính kèm./.
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc