Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu các sản phẩm hạt điều đã chế biến. Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh tới:

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York)

580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA

Tel: 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; vietrade-newyork@vietrade.gov.vn
Nguồn: Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ