NỘI DUNG THÔNG TIN DỮ LIỆU SỐ LIỆU THỐNG KÊ
1. Giá cả vật tư
- Vật liệu xây dựng cơ bản, Vật liệu xây dựng hoàn thiện
- Thông báo giá vật liệu xây dựng các tỉnh/thành phố
- Máy xây dựng, Dụng cụ cầm tay
- Vật tư ngành nước, Thiết bị nhà bếp, vệ sinh
Thiết bị điện, Sơn các loại
- Thiết bị an toàn, Giao thông vận tải, Thiết bị, đồ dùng văn phòng
2. Giá hàng hóa sàn giao dịch
- Sàn Sunsirs (Trung Quốc)
​- Giá gạo xuất khẩu từ Orazy
3. Thống kê công nghiệp
- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) theo ngành kinh tế, theo tỉnh/thành phố và cả nước
- Sản phẩm sản xuất chủ yếu theo tỉnh/thành phố và cả nước
- Danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được
4. Thống kê Xuất khẩu, Nhập khẩu
- Nhóm hàng chung cả nước, Nhóm hàng khối doanh nghiệp FDI,
- Nhóm hàng-thị trường
- Tỉnh/thành phố
- Mã HS, Mã HS - thị trường
- Cán cân thương mại
5. Đầu tư
- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành
- Tổng hợp đầu tư nước ngoài (FDI), Vốn, dự án nước ngoài đăng ký, Vốn, dự án nước ngoài còn hiệu lực
5. Nông nghiệp
- Diện tích cây trồng chủ yếu, Năng suất cây trồng chủ yếu, Sản lượng cây trồng chủ yếu
- Số lượng gia súc, gia cầm tại thời điểm 1/10 hàng năm, Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
- Diện tích rừng trồng tập trung, Diện tích rừng trồng được chăm sóc và được khoán bảo vệ, Sản lượng gỗ
- Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản, Diên tích, sản lượng một số loại thủy sản, Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
- Số lượng tàu thủy khai thác thủy sản
- Số lượng trang trại nông, lâm, thủy sản
6. FTA, Quy định phi thuế
- Hiệp định EVFTA
- Biểu thuế hiệp định FTA
- Quy định phi thuế

NGUỒN THÔNG TIN
1. Cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam: Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ…
2. Cơ quan thống kê: Tổng cục thống kê, Tổng cục Hải quan, Cục thống kê các tỉnh/thành phố.
3. Nguồn thông tin từ mạng lưới cộng tác viên, nhiệm vụ thực hiện của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
4. Các tổ chức cung cấp thông tin uy tín trong nước, trên thế giới.


Nhấn vào biển tượng để vào KHO DỮ LIỆU

Dữ liệu minh họa