Báo cáo định kỳ HÀNG THÁNG cung cấp thông tin về tình hình thị trường rau quả tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng,… gồm các nội dung:
- Cung cấp thông tin và đánh giá, phân tích về tình hình sản xuất rau quả trên địa bàn từng tỉnh/thành phố theo mùa gồm: loại cây, sản lượng, diện tích. Tình hình xuất nhập khẩu rau quả chung của cả nước.
- Cung cấp thông tin về diễn biến giá bán lẻ tại chợ với các mặt hàng rau quả theo từng mùa trên địa bàn tỉnh/thành phố, có so sánh giá qua các tháng. Thông tin giá được cung cấp từ ban quản lý các chợ.
- Nguồn thông tin cung cấp: Mạng lưới cộng tác viên cung cấp giá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan, và các cơ quan thống kê...

Nhấn xem Báo cáo Thông tin thị trường rau quả tại TP. Hà Nội hàng tháng

Nhấn xem Báo cáo Thông tin thị trường rau quả tại TP. Hồ Chí Minh hàng tháng